Afgelopen maandagavond vond een informatiebijeenkomst plaats in de Weistaar in verband met de komende besluitvorming van de provincie over plaatsing van nieuwe windturbines. Zowel Maarsbergen als Overberg zijn aangewezen als mogelijke locaties. Hieronder geven wij als Dorpsraad een samenvatting van deze bijeenkomst en zullen uitleggen wat u kunt ondernemen als bewoner van Maarsbergen.

Figuur 1: uitsnede van de kaart met onderzoeksgebieden voor windturbines.
Zie ook:
https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=00ecbac1fac345b79735627fa8592709

Informatiebijeenkomst 27 maart: Geen windturbines in Maarsbergen of in Overberg.

De bijeenkomst was een initiatief van bewoners Marloes van Kranen en Frans van Donselaar, beiden wonende in het buitengebied van Maarsbergen. Ton Soepenberg stond als medebewoner van het buitengebied de organisatoren bij en zorgde ervoor dat de Dorpsraad een bericht plaatste op haar website en op de chatapp Maarsbergen, waarin bewoners werden opgeroepen te komen, en met succes. Er waren zeker 60 mensen aanwezig.

Heel veel nuttige Informatie werd gegeven door de actiegroep uit Overberg, die al eerder bezwaar heeft gemaakt tegen de plaatsing van windturbines toen zij als locatie werden aangewezen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat bezwaar werd gehonoreerd, maar nu is de provincie Overberg opnieuw aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines en moet er weer een zienswijze worden ingediend om bezwaar aan te geven. Dit keer bij de provincie.

Op de bijeenkomst werd informatie gegeven over de consequenties van de plaatsing van deze 241 meter hoge kolossen dicht in de buurt van woningen. Een aflevering van Zembla schetste de aanwezigen een deprimerend beeld, over wat de plaatsing van dergelijke windturbines dicht bij huizen voor desastreuze gevolgen had voor de gezondheid en leefomgeving van bewoners vanwege de geluidsoverlast. Een vrouw sliep zelfs in haar auto weg van haar huis, als ze ’s nachts weer niet door het doordringende geluid van de windturbine kon slapen.

Daarna volgden de sprekers van de actiegroep uit Overberg, die allen een deelaspect voor hun rekening namen. Dicky Groothuis vertelde hoe ze in Overberg zaken hadden aangepakt. Gerrit Bulten ging in op de technische aspecten van windturbines. Gina van Veldhuijsen (CDA), gedragspsycholoog, benadrukte dat geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor kinderen. Echter naar haar inzicht, in samenwerking met verschillende huisartsen, blijkt dit van negatieve invloed te zijn op hun ontwikkeling.

Ook werd gemeld dat uit recent onderzoek gebleken is dat de veestapel nadelig beïnvloed wordt door het lawaai en de ultrasone trillingen van windturbines. De sterfte onder het vee wordt groter en er wordt minder geproduceerd.

Robin de Bock (BVH Lokaal) pleitte ervoor dat iedere gemeente de afgesproken doelen met betrekking tot groene energie moet waarmaken, maar hoe de verdeling wordt tussen zonne-energie en windenergie; dat is aan de gemeente. BVH Lokaal is tegen windturbines in onze omgeving. Samen met het CDA pleiten zij voor een zonnelint langs de A12. Beide partijen zullen ook hun zienswijze indienen bij de provincie. Niet alle partijen in de gemeente zijn tegen windturbines.

Wat kunt u doen?

Als bewoners mogen wij allen een zienswijze indienen. Het is mogelijk om tot 5 april a.s. een ‘zienswijze’ in te dienen bij de provincie Utrecht en uw stem te laten horen.

Om u te kunnen helpen bij het indienen van een zienswijze heeft BVH Lokaal hun zienswijze gedeeld en is er vanuit de werkgroep Maarsweide (welke is opgezet na de bijeenkomst van 27 maart) een zienswijze opgesteld voor ons dorp Maarsbergen. Beide zienswijzen delen gelijkwaardige standpunten waarbij de BVH zienswijze meer is gericht op ontbrekend onderzoek en zienswijze van de Werkgroep Maarsweide gericht is op onze leefomgeving en leefbaarheid.

Beiden zienswijzen zijn te downloaden onderaan dit nieuwsbericht. De tekst hiervan kopieert u in het formulier Zienswijze Windenergie na de invulling van uw gegevens (u kunt alle tekst uiteraard aanpassen naar uw wens, dit is immers uw zienswijze). Daarna verstuurt u het naar de provincie en is uw zienswijze officieel ingediend. Laat uw stem horen!

U kunt uw zienswijze indienen via de volgende link:

https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/zienswijze-windenergie/?get=1&sidn=f57af23c9c28455caabf62655cbdfd29

Wat gebeurt hierna?

Nadat uw zienswijze is ingediend zal er vanuit de provincie officieel gereageerd moeten worden op uw zienswijze. Dit antwoord zal plaatsvinden in de vorm van een ´nota van beantwoording´. Daarna zal de reikwijdte nota definitief worden gemaakt en worden mogelijk criteria aangepast, met de optie dat we niet meer aan de criteria beantwoorden. Hiermee zouden wij kunnen bereiken dat Maarsbergen als zoeklocatie afvalt.

Wij als Dorpsraad zullen betrokken blijven bij enige besluitvorming of uitwerkingen rondom dit onderwerp.