Foto: Johan Bertels uit Maarsbergen

Afgelopen week is er weer een nieuwsbrief verstuurd over de vorderingen van de ondertunneling. Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief? Zo blijft u altijd op de hoogte. Ook de BouwApp is handig om te hebben. Hier worden last minute meldingen in weergegeven zoals de gasleiding die afgelopen week werd geraakt.

Nieuwsbrief – Spooronderdoorgangen Maarsbergen – Februari 2024

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van ProRail en Hegeman Bouw & Infra over het project spooronderdoorgangen in Maarsbergen. Graag willen we de laatste updates met u delen.

Terugblik op de laatste weken

In de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden in Maarsbergen. Onlangs zijn de bouwketen geplaatst op de oude carpoolplaats en komende week gaan we daar inhuizen. Daarnaast zijn de grondwerkzaamheden voor de tijdelijke Engweg gestart. Hier gaan we de tijdelijke toerit naar de Engweg maken. Door de bouwplaats is de oorspronkelijke weg niet te gebruiken. Fietsers en auto’s worden straks via een tijdelijk aangelegde weg omgeleid.

Feestelijke start van de werkzaamheden

Op vrijdag 8 maart vindt tussen 9:30 uur en 11:00 uur de feestelijke start van de werkzaamheden plaats. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 9:30 uur heten wij u welkom in Maarsbergen met koffie en thee. Na korte toespraken van ProRail, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Hegeman, staat er ook een fotomoment op het programma. Rond 11:00 uur sluiten we de ochtend af met broodjes en soep. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Wilt u bij de feestelijke start aanwezig zijn?

Stuur ons een e-mail naar maarsbergen@hegeman.com en vermeld daarbij het aantal personen dat meekomt. Dit is belangrijk voor de catering.

Planning

Voor het project hebben we natuurlijk, van begin tot eind, een planning. Belangrijke momenten in de planning zijn de zogenaamde Treinvrije Periodes (TVP’s). Dit zijn momenten waarop er geen treinen kunnen rijden op het spoor, omdat we hier dan werkzaamheden moeten uitvoeren. Een TVP wordt geruime tijd van te voren ingepland en kan niet zomaar een dag of een week opgeschoven worden.

Voor het dagelijkse werk, werken we met een zogenaamde 6-weken planning. Een planning die, zoals de naam al doet vermoeden, 6 weken vooruit kijkt. En zelfs binnen die 6 weken is er altijd nog weer van alles mogelijk, waardoor ook deze planning altijd weer een beetje aangepast wordt. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere weersomstandigheden. Never a dull moment op de bouwplaats!

De komende 6-weken staat het volgende op de planning

• Vanaf 26 februari: Transport van zand, met gebruik van een in- en uitrit aan de Tuindorpweg. Daarnaast worden er voorbereidende grondwerkzaamheden uitgevoerd bij de nieuwe Bosweg (de toekomstige route naar Maarn) en de nieuw aan te leggen rotonde.

• Tussen 11 maart en 15 maart worden de nieuwe bushaltes aan de Woudenbergseweg gerealiseerd, waarvoor een halve rijbaanafzetting nodig is. Dit betekent dat het verkeer om en om over dit stuk van de weg mag rijden. Dit kan invloed hebben op de bereikbaarheid van de tankstations langs de N226. Omdat we ook rekening moeten houden met het doorgaande verkeer op de Woudenbergseweg, worden deze werkzaamheden uitgevoerd van 19:00 uur – 03:00 uur ’s avonds. We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden aan de bushaltes geluidsoverlast en hinder kunnen veroorzaken. Overdags worden de werkzaamheden met een verhoogde geluidsproductie (zoals trillen) uitgevoerd. Wij streven ernaar deze overlast uiteraard tot een minimum te beperken.

• Tot slot zullen we volgende week volledig gaan inhuizen. Vanaf dan zal het projectteam elke dag vanuit de bouwketen aan het werk zijn.

BouwApp

Als u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden, vergeet dan niet de BouwApp te downloaden. U kunt via de BouwApp ook vragen stellen over het project.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

1. Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
2. Zoek in de app naar ‘Onderdoorgang Maarsbergen’
3.
Open het project en klik op ‘volgen’
4.
Selecteer betreffende doelgroep

Contact

Heeft u vragen over het project? Dan kan u ook direct contact opnemen met omgevingsmanager Martijn Oosting via het emailadres maarsbergen@hegeman.com.

 

Nieuwe contactgegevens ProRail:
Email: spooronderdoorgangmaarsbergen@prorail.nl / maarsbergen@hegeman.com
Projectwebsite ProRailwww.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen
Projectwebsite Provincie Utrecht (archief): https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen
Nieuwsbrief: https://www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen/nieuwsbrief