Selecteer een pagina

SAMEN THUIS

Dorpsraad Maarsbergen

Komt op voor het belang en de verbetering van onze leefomgeving!

Dorpsraad Maarsbergen

De Dorpsraad Maarsbergen wil de leefbaarheid van ons dorp in al zijn aspecten behouden en waar nodig verbeteren. Wij willen de ontwikkelingen, die ons te wachten staan niet zomaar over ons heen laten komen: we willen meedenken, meepraten en meedoen. We willen een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie en het provinciaal projectteam Ondertunneling.

De Dorpsraad is een vereniging, niet politiek en onafhankelijk. De leden bepalen de koers. Meerdere personen uit één huishouden kunnen lid worden. Ook bedrijven gevestigd in Maarsbergen kunnen lid worden.

Straatcontactpersonen

Om zo veel mogelijk de stem van het dorp te kunnen vertegenwoordigen en te weten wat er onder u als bewoner leeft, wat u bezig houdt, en waar u bezorgd om bent, gaat de Dorpsraad een netwerk bouwen van contactpersonen per straat. Naast dat u zich altijd rechtstreeks tot de Dorpsraad kunt richten, zijn de straatcontactpersonen de eerst aangewezen personen om met uw vragen naar toe te gaan. Via hen ontstaat er een breed beeld van wat er leeft in ons dorp.

Thema Avonden

De Dorpsraad Maarsbergen wil echt wat betekenen voor het dorp. Daarom hechten wij aan een goed contact met de inwoners. Via thema-avonden en informatieavonden wordt u een aantal keren per jaar uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over een bepaald onderwerp. Met elkaar kunnen we dan jaarlijks bepalen op welke zaken de Dorpsraad zich dan specifiek zal gaan richten. We kunnen niet alles oppakken en zullen met elkaar prioriteiten stellen. Zo wordt het een Dorpsraad door bewoners en voor bewoners.

Laatste artikelen

Onze vlaggenactie is een groot succes!

Onze vlaggenactie is een groot succes!

Onze vlaggenactie is een groot succes! Het zal jullie vast al opgevallen zijn, maar Maarsbergen ziet er weer feestelijk uit. Sinds afgelopen zaterdag hangen er niet minder dan 112 vlaggen in ons mooie dorp. 38 vlaggen hebben een logo, de overige 74 vlaggen zijn rood,...

Sponsor een vlag voor Maarsbergen

Sponsor een vlag voor Maarsbergen

Vlaggen = feest! Vindt u vlaggen ook zo feestelijk staan? Je hebt iets te vieren! Vorig jaar heeft de Dorpsraad, vanwege de corona uitbraak,het vlaggen project op bescheiden schaal vorm gegeven. Het is oorspronkelijk een initiatief van ondernemers om het dorp te...

Uitspraak Raad van State inzake Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen

Uitspraak Raad van State inzake Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen

Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen. In de nieuwsupdate van 18 maart jl. van de provincie hebben zij gemeld dat tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder één...

De vereniging heeft tot doel:

L

Behartigen algemene belangen

Het behartigen van de algemene belangen van de leden van de Dorpsraad Maarsbergen.

L

Bevorderen leefbaarheid

Het bevorderen van de leefbaarheid in Maarsbergen.

L

Verbeteren leefomgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Maarsbergen.

L

Bijdrage leveren ontwikkeling plannen

Het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving.

L

Representatieve vertegenwoordiging

Het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Maarsbergen.

Dorpsraad Maarsbergen Afbeeldingen Maarsbergen

Wat doen wij

• het houden van vergaderingen en besprekingen.
• namens de inwoners van Maarsbergen op te treden als gesprek- of onderhandelingspartner met het gemeentebestuur en andere instellingen.
• het betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen en volgen van het uitvoeren van het beleid.
• het begeleiden en coördineren bij gemeentelijke en provinciale besluitvorming van inspraak en inspraakactiviteiten in aangelegenheden die Maarsbergen betreffen.
• mede zorg te dragen voor optimale communicatie tussen gemeentebestuur en de inwoners van Maarsbergen.
• het op eigen initiatief en/of op verzoek van de gemeente uitbrengen van adviezen en ontplooien van activiteiten omtrent zaken Maarsbergen betreffende.
• het deelnemen aan overlegvormen inzake Maarsbergen en haar inwoners.
• financiën te verwerven, die bijdragen tot het bereiken van het doel van de vereniging.

Welke zaken hebben onder meer onze aandacht? 

Veiligheid van fietsers en voetgangers

Ontwikkeling dorpsplein met de Kerk als centraal punt

Nieuwbouw; nieuwe inwoners

Jongeren

Dorpsraad Maarsbergen Afbeeldingen Maarsbergen

Onze lokale ondernemers

HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons