Steun ons en sluit u daarom ook aan als lid! Misschien heeft u zelfs wel ideeën om  actief mee te werken, bijvoorbeeld als straatcontactpersoon! Dit is zeer welkom. Juist met zijn allen kunnen we een dorp maken en behouden dat leefbaar en aantrekkelijk is voor elke Maarsberger! Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De contributie tot 1-1-2021 bedraagt slechts 10 Euro!

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid:
Klik op Contact in het menu hierboven en vul het formulier in. Lees meer…

Advies eventuele uitplaatsing tankstations.

Het adviesbureau landschapsarchitectuur en stedebouw Hosper heeft inmiddels al weer ruim een jaar geleden een lijvig rapport uitgebracht, waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle mogelijke opties met betrekking tot de uitplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq uit ons dorp. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Toestemming tot publicatie kregen we van mevrouw Karijn Tuinman.
U kunt hier het complete rapport downloaden.
Lees meer…

Wekelijks gemeentenieuws online.

Diegenen die het weekblad De Kaap krijgen en/of lezen, weten dat daarin altijd een overzicht van het gemeentenieuws van Utrechtse Heuvelrug te vinden is. Het nieuws is evenwel ook via het internet te raadplegen. U kunt het onder deze link vinden. Lees meer…

Uitnodiging pop-up dorpscafe, op 1 november a.s.

Beste inwoner van Maarsbergen,

De Dorpsraad Maarsbergen organiseert een pop-up dorpscafé voor alle inwoners van Maarsbergen. U bent van harte welkom!
Met elkaar gaan we voor een gezellige avond waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en (nog) beter leren kennen.
Daarom nodigen we ú uit. Op vrijdagavond 1 november, van 20.00 tot 22.30 uur.

Op het terrein van de oude brandweerkazerne, gelegen tussen de fietsenwinkel van Karel van Dijk en de bushalte aan dezelfde kant van de Woudenbergseweg, Lees meer…

Het hele verhaal rond de tankstations.

De wens tot verplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq kent al een lange geschiedenis met als dieptepunt dat op de kadernota UH 2020-2023 (meerjarenbegroting) geen geld, 2,5 miljoen, is opgenomen voor de verplaatsing van de tankstations. Ook voor het uitvoeren van het plan van aanpak samen met de Provincie wat de diverse scenario’s gaan kosten wordt geen geld gereserveerd. Het gaat om € 25.000,-

Om een goed beeld te
krijgen wat er tot nu toe gebeurd en gedaan is, Lees meer…