SAMEN THUIS

Dorpsraad Maarsbergen

Komt op voor het belang en de verbetering van onze leefomgeving!

Dorpsraad Maarsbergen

De Dorpsraad Maarsbergen wil de leefbaarheid van ons dorp in al zijn aspecten behouden en waar nodig verbeteren. Wij willen de ontwikkelingen, die ons te wachten staan niet zomaar over ons heen laten komen: we willen meedenken, meepraten en meedoen. We willen een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie en het provinciaal projectteam Ondertunneling.

De Dorpsraad is een vereniging, niet politiek en onafhankelijk. De leden bepalen de koers. Meerdere personen uit één huishouden kunnen lid worden. Bedrijven gevestigd in Maarsbergen kunnen enkel donateur worden.

Straatcontactpersonen

Om zo veel mogelijk de stem van het dorp te kunnen vertegenwoordigen en te weten wat er onder u als bewoner leeft, wat u bezig houdt, en waar u bezorgd om bent, gaat de Dorpsraad een netwerk bouwen van contactpersonen per straat. Naast dat u zich altijd rechtstreeks tot de Dorpsraad kunt richten, zijn de straatcontactpersonen de eerst aangewezen personen om met uw vragen naar toe te gaan. Via hen ontstaat er een breed beeld van wat er leeft in ons dorp.

Thema Avonden

De Dorpsraad Maarsbergen wil echt wat betekenen voor het dorp. Daarom hechten wij aan een goed contact met de inwoners. Via thema-avonden en informatieavonden wordt u een aantal keren per jaar uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over een bepaald onderwerp. Met elkaar kunnen we dan jaarlijks bepalen op welke zaken de Dorpsraad zich dan specifiek zal gaan richten. We kunnen niet alles oppakken en zullen met elkaar prioriteiten stellen. Zo wordt het een Dorpsraad door bewoners en voor bewoners.

Meest recente artikelen

De werkzaamheden zijn gestart!

De werkzaamheden zijn gestart!

De bouw van de ondertunneling is nu officieel van start. De bijeenkomst werd druk bezocht door bewoners en alle betrokken partijen. Prorail, Hegeman Bouw Infra, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Dorpsraad Maarsbergen hebben gezamenlijk gesproken en...

Lees meer
Succesvolle avond over het nieuwe Dorpshart

Succesvolle avond over het nieuwe Dorpshart

Op 12 maart organiseerde de Dorpsraad een informatieavond over de ontwikkeling van het gloednieuwe Dorpshart van Maarsbergen. Deze avond was dé kans voor de bewoners van Maarsbergen om hun eigen visies en ideeën over het nieuwe Dorpshart te delen, en dat deden ze met...

Lees meer

De vereniging heeft tot doel:

L

Behartigen algemene belangen

Het behartigen van de algemene belangen van de leden van de Dorpsraad Maarsbergen.

L

Bevorderen leefbaarheid

Het bevorderen van de leefbaarheid in Maarsbergen.

L

Verbeteren leefomgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Maarsbergen.

L

Versterken sociale cohesie

Het bevorderen van het dorpsgevoel onder alle Maarsbergers.

L

Bijdrage leveren ontwikkeling plannen

Het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving.

L

Representatieve vertegenwoordiging

Het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Maarsbergen.

Waar staat de Dorpsraad voor?

 • We zijn een vereniging van bewoners en vóór bewoners. Ook de financiële drempel om lid te worden is laag te noemen.
 • Iedereen of je nu een bewoner of bedrijf bent, kan meedenken en meepraten.
 • We willen weten wat er leeft onder de inwoners zodat we werkelijk het idee hebben dat we ze representeren. Een netwerk van contactpersonen per straat kan hierbij helpen.
 • Onze activiteiten zijn met name gericht op versterking van de verbinding tussen bewoners: het dorpsgevoel.
 • We zetten in op verbetering van de leefbaarheid in al zijn facetten. Of het nu gaat om het signaleren van kapotte straatverlichting, volle kliko’s of vernielde banken, we ondernemen actie, meestal naar de gemeente UH.
 • We zijn pleitbezorger bij provincie en gemeente als het om zaken gaat van algemeen belang voor Maarsbergen.
 • We zijn alert op de communicatie vanuit gemeente en provincie aangaande de planning van de ondertunneling.
Dorpsraad Maarsbergen Afbeeldingen Maarsbergen

HOE BEREIKEN WE ONZE DOELEN?

We:

 • versterken het dorpsgevoel door allerlei activiteiten (binnen en buitenshuis) voor alle inwoners te organiseren, die de ‘ontmoeting’ als hoofddoel hebben.
 • betrekken bewoners bij het ontwikkelen en volgen van het uitvoeren van beleid. Buiten het bestuur zijn er ook inwoners, die ons versterken door hun specifieke kennis in te zetten op een aandachtsgebied. Dit zijn commissieleden, die het bestuur op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen zoals bv. de planning van de ondertunneling.
 • onderhouden goede relaties met het provinciale en gemeentebestuur; ook aan de fracties in de Gemeenteraad wordt aandacht besteed. Waar nodig spreken we ook in op inspraakavonden bij gemeente of provinciebestuur namens onze leden.
 • dragen mede zorg voor een optimale communicatie inzake de ontwikkelingen die ons dorp aangaan. Dat geldt zowel voor Provincie, gemeente en projectteam ondertunneling. Het zal in de komende jaren veel aandacht vragen.
 • vertegenwoordigen ook onze leden bij diverse externe overlegvormen in en buiten de Utrechtse Heuvelrug.

 

WELKE ZAKEN HEBBEN komende jaren ONZE AANDACHT? 

Meer ontmoetingsmomenten voor álle bewoners, zoals themabijeenkomsten, jaarfeest en oliebollenparty.

Aandacht voor bedrijven in Maarsbergen: kennismakingsactiviteiten.

Specifieke aandacht voor nieuwe bewoners; welkomsbrief en attentie; organisatie van een avond voor hen.

Samen in beweging komen. Wandelingen organiseren in (Landgoed Anderstein) en rond Maarsbergen.

Het houden van workshops: o.a. een Paas en Kerstworkshop om een (bloem)stuk te maken.

Project Hart voor Maarsbergen; het samen met bewoners voorstellen voor inrichting van het nieuwe dorpshart rondom de Dorpskerk.

Contact met de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor budget voor het project Hart voor Maarsbergen

Alle plannen voor nieuwbouw volgen. Maarsbergen groeit gestaag in de komende jaren.

Betere voorzieningen o.a. OV

Problematiek rond de tankstations.

Dorpsraad Maarsbergen Afbeeldingen Maarsbergen

Onze lokale ondernemers

HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons