Het oprichtingsbestuur van de vereniging bestaat uit onderstaande zeven leden:

Voorzitter
W. Karelse
voorzitter@dorpsraadmaarsbergen.nl
Secretaris
M. van Toor
bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl
PenningmeesterY. Karelse
penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl
Vice-voorzitter
P. van Wely
overig
J. Huijser
overig
J. van den Essenburg


Niet-bestuursfuncties:

Websitebeheer
————————

A. Verrips

Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan een geheel of gedeeltelijk nieuw bestuur worden gekozen, indien kandidaten zich voor een bestuursfunctie hebben aangemeld.

Portefeuilles en aanspreekpunten:
Binnen de vereniging zijn er bestuurs- of andere leden met een bepaalde portefeuille of zijn aanspreekpunten voor een bepaalde straat.
Hieronder de tot dusver afgesproken taken:

Communicatie: W. Karelse, eventueel aangevuld met een specialist.
Contacten met instanties als MMN, VBMM, e.d.: P. van Wely en W. Karelse
Ledenadministratie: Y. Karelse
Jongerenzaken: M. van Toor en P. van Wely