De bouw van de ondertunneling is nu officieel van start. De bijeenkomst werd druk bezocht door bewoners en alle betrokken partijen. Prorail, Hegeman Bouw Infra, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Dorpsraad Maarsbergen hebben gezamenlijk gesproken en vooruitblikken gedeeld.

De bijeenkomst, bedoelt als startpunt van de werkzaamheden voor de ondertunneling, was een gezellig samenkomen. De zon scheen volop en de opkomst was hoog. Bij de besproken vooruitblikken is één woord centraal gedeeld door alle betrokken partijen; veiligheid staat voorop.

De mogelijkheid om alle partijen als gesprekspartner blijvend aan te houden gedurende alle werkzaamheden is veel besproken wat het gevoel van betrokkenheid goed weergaf. Zowel bij geluidsoverlast of zorgen is het belangrijk dat wij als Maarsbergen aan de bel blijven trekken en daarmee in gesprek blijven met elkaar.

De eerste symbolische schep zand mocht door onze eigen Dorpsraad Maarsbergen voorzitter, Casper Polspoel, geschept worden. Met veel gemak is hiermee onze betrokkenheid bestempeld en hopen we een bijdrage te kunnen leveren in communicatie en meedenken waar nodig.