Commissie

Verkeer & Veiligheid

 

Bewoners Maarsbergen maken zich de meeste zorgen over de verkeersveiligheid.

Dit was 1 van de hoofdconclusies uit de bewonersenquête die de Dorpsraad Maarsbergen alweer enige tijdgeleden heeft gehouden. Reden dus voor het bestuur om in 2023 een aparte commissie Verkeer & Veiligheid te starten.

We kennen allemaal wel een aantal onveilige situaties binnen en buiten de bebouwde kom of je nu in de auto zit en naar de oprit van de A12 wilt, gezellig met de familie aan het fietsen bent in het buitengebied of de kinderen wandelend naar school wil brengen. En het lijkt erop dat het aantal zorgpunten alleen maar toeneemt.

Inmiddels heeft een aantal leden zich aangemeld om actief de meest belangrijke knelpunten aan te pakken. Eén van die belangrijke knelpunten is de verkeerssituatie rond de Haarweg en de ontsluitingen van de bedrijventerreinen. Vrachtverkeer, te hard rijdende busjes, onduidelijke oversteekplaatsen voor de kinderen, slecht wegdek, onduidelijke voorrangsregels, slechte doorstroming door stoplichten. Kortom bron van irritatie maar ook zorg voor met name de jonge en oudere verkeersgebruikers. Overleg is/wordt opgestart met in eerste instantie de Gemeente en onze wijkagent.

Dit zal echter niet het enige punt zijn waar de commissie zich op zal richten. Andere zorgpunten: slechte staat van onderhoud van wegen zeker in buitengebied van Maarsbergen en Valkenheide, markeringen die ontbreken/kapot zijn, lantaarnpalen die niet werken… Kortom voldoende te doen.

U kunt ons helpen door verkeersonveilige situaties te melden, bij voorkeur zo concreet mogelijk (liefst met foto). U kunt dit sturen naar info@dorpsraadmaarsbergen.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

MELD HIER UW VERKEERSONVEILIGE SITUATIE


HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons