Nieuwsupdate N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van ProRail en Hegeman Bouw & Infra over het project spooronderdoorgangen in Maarsbergen. De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan de planning en de voorbereiding van de werkzaamheden. In dit bericht delen we graag de laatste stand van zaken.

Carpoolplaats gaat dicht

Vanaf week 4 (22 januari) wordt de carpoolplaats in Maarsbergen afgesloten voor voorbereidende werkzaamheden. Er worden bouwhekken geplaatst en het bouwketen opgezet. Hierdoor is het niet langer mogelijk om auto’s en fietsen op de carpoolplaats te parkeren. Op het parkeerterrein van La Place komt een vervangende carpoolplaats.

6-weken planning

Begin januari starten we met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de onderdoorgang voor het snelverkeer. Onderstaand ziet u de geplande werkzaamheden in de eerste 6 weken van 2024.

Week 1: Op 5 januari zijn de twee nieuwe bouwborden geplaatst

Week 3: Op 15 januari doen we onderzoek naar Niet Gesprongen Conventionele Explosieven ter hoogte van de Bosweg/Tuindorpweg

Week 3 en 4: Voorbereidend grondwerk op de Bosweg (nieuwe weg richting Maarn) en de nieuwe rotonde

Week 4: Vanaf 22 januari wordt de bouwplaats ingericht op de carpoolplaats in Maarsbergen

Week 6: Vanaf 5 februari start het voorbereidend grondwerk voor de tijdelijke fietspaden en de tijdelijke Engweg

Hinder

Tijdens de werkzaamheden kan er hinder ontstaan door geluid, stof of trillingen. Hegeman Bouw & Infra probeert mogelijke hinder tijdens het project zo veel mogelijk te beperken. Als er hinder verwacht wordt zal dit ruim van tevoren worden gecommuniceerd.

BouwApp

Als u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden, vergeet dan niet de BouwApp te downloaden. U kunt via de BouwApp ook vragen stellen over het project.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

1. Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
2. Zoek in de app naar ‘Onderdoorgang Maarsbergen’ 
3.
Open het project en klik op ‘volgen’ 
4.
Selecteer betreffende doelgroep

Contact

Heeft u vragen over het project? Dan kan u ook direct contact opnemen met omgevingsmanager Martijn Oosting via het emailadres maarsbergen@hegeman.com.

 

Nieuwe contactgegevens ProRail:
Email: spooronderdoorgangmaarsbergen@prorail.nl / maarsbergen@hegeman.com
Projectwebsite ProRailwww.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen
Projectwebsite Provincie Utrecht (archief): https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen
Nieuwsbrief: https://www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen/nieuwsbrief