VRIENDEN VAN DE DORPSRAAD MAARSBERGEN

Tot 2022 konden bedrijven ook lid zijn van de Dorpsraad en stemgerechtigd zijn. De leden hebben alleen vastgesteld op de ALV van 21 maart 2022 dat alleen natuurlijke personen lid te laten zijn van de Dorpsraad en bedrijven donateur te laten worden voor minimaal € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk altijd.

Hier kregen zij voorheen reclame uitingen voor terug; zoals het vermelden van hun logo op onze website en flyers, of vermelding van hun naam bij bepaalde evenementen. Dit blijft. 

Alleen wij willen meer doen voor jullie, wij willen meer terug geven en niet enkel om een donatie willen vragen. Daarom is er onlangs een ondernemers kick-off avond geweest waar u allen voor was uitgenodigd. Enkele bedrijven waren hierbij aanwezig en hier is een interessante brainstormsessie uit voortgekomen. Wat vooral naar voren kwam was om voor Maarsbergen te gaan staan en de bedrijven beter als een netwerk te zien, samenwerking met andere verenigingen/clubs en onder de aandacht te brengen bij de bewoners van Maarsbergen.

Dit laatste willen we gaan doen door ons “Koop Lokaal” idee ten tijde van de start van de coronaperiode, voort te zetten en uit te breiden via onze website. Hier krijgen alle ondernemers die ons steunen, ruimte waar een persoonlijke foto en leuke tekst terugkomt. Hier moet vooral terug komen wat u B2C of B2B kunt bieden. Zo kan er via filters gekeken worden wat men voor elkaar kan betekenen. We hebben zoveel bedrijven in Maarsbergen en retail in Maarn, dat we dit meer kunnen promoten onder de inwoners. Dit idee zal verder in 2023 uitgewerkt gaan worden.

 

Beste ondernemer, onze vraag aan jullie;

Doet u mee? Wilt u met uw bedrijf donateur worden als “Vrienden van de Dorpsraad.” En een mooie promotie krijgen van uw bedrijf!

U ontvangt hiervoor een officiële factuur. Graag horen wij voor welk bedrag per jaar we u mogen factureren.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Penningmeester Dorpsraad Maarsbergen

Leia van der Woerd
penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl