Beste dorpsbewoners,

De provincie heeft Maarsbergen op het oog voor het mogelijk plaatsen van hoge (240 meter) windturbines. Het is nog in de beginfase maar wel belangrijk dat we nu al zoveel mogelijk informatie met elkaar delen over dit onderwerp. Zodat iedere bewoner goed op de hoogte is wat dit inhoudt voor het dorp. De politiek gaat hierover op korte termijn al wel een beslissing in nemen namelijk.

In verband met deze informatie voorziening heeft de Weistaar aanstaande maandagavond om 20 uur een ruimte beschikbaar gesteld om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Hier zullen ook sprekers komen uit Overberg. Zij hebben al veel ervaring opgedaan omdat het daar al langer speelt. Ook kunnen zij aangeven wat de overlast van een windturbine kan zijn.

Hopelijk kunt u even tijd vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn!

WANNEER: MAANDAG 27-03-2023 OM 20:00 UUR

WAAR: WEISTAAR MAARSBERGEN (Rottegatsteeg 6, 3953 MN Maarsbergen)

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP:

De omgeving van Maarsbergen kent veel windturbine zoekgebieden. Bovenstaande kaart is samengesteld door het ministerie van Economische zaken en Klimaat, op basis van het RES regiodocument van de U10. De turbines waar de plannen in zo’n vergevorderd stadium zitten dat ze met redelijke mate van zekerheid gaan komen zijn weergegeven. De overige gebieden zijn herkenbaar aan de oranje vlekken. Deze gebieden komen op tafel zodra de andere windturbines er staan; Om klimaatneutraal te worden met windturbines zijn er namelijk veel meer nodig dan deze paar.  

Hieronder een impressie van de toekomstige windturbines bij Maarsbergen.