Het werd, onverwacht, niet eens echt spannend tijdens de behandeling van het 21e agendapunt op de vergadering van provinciale Staten gisteren, dat pas om 19.30 uur aan de beurt kwam. Er moest extra budget beschikbaar gesteld worden van € 15,4 miljoen voor de ondertunneling.
In de eerste termijn trapten de drie grootste spelers, VVD, D66 en CDA, af met de boodschap dat de kosten wel erg uit de hand waren gelopen en vroegen de gedeputeerde in de toekomst beter te calculeren. De PvdA deed hem zelfs een telraam cadeau. Maarsbergen verdiende het echter dat nu eindelijk de schop in de grond zou gaan en dat verdere vertraging van het ondertunnelingstraject moest worden voorkomen.

Gedeputeerde Dennis Straat formuleerde het kort en bondig. Opnieuw uitstellen zoals verzocht door enkele bewoners, kleine belangengroepringen en een 4-tal gemeenteraadsleden UH, zou nieuwe discussies opleveren met een onzekere uitkomst. ‘Er ontstaat ergens weer valse hoop’, zei hij. ‘Uitstel betekent vertraging en dat leidt altijd tot meerkosten. Het wordt er nooit goedkoper van’.

Provinciale Staten heeft wel aandacht gevraagd om de ruis uit ons dorp te laten verdwijnen. Meerdere malen werd gewezen op het kleine dorp waar zo veel verdeeldheid heerste, wat zij erg betreurden. Er werd dan ook een motie van D66 aanvaard om bewoners bij de verdere uitwerking door het Q team te betrekken om zo te komen tot ‘Een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor inpassing’.

In een brief van 6 december aan Provinciale Staten, die ook uitgebreid werd opgepakt door radio en schrijvende pers, heeft een aantal tegenstanders van de Westvariant aangegeven dat uitstel en heroverweging van de varianten zou bijdragen aan ‘de cohesie van Maarsbergen’.

De Dorpsraad is van mening en gemotiveerd dat we inderdaad nu met elkaar moeten gaan werken aan rust in het dorp, aan eensgezindheid, maar niet door uitstel maar door daadwerkelijk gezamenlijk te gaan voor optimalisering van de Westvariant met gesloten Tuindorpweg.

De Dorpsraad heeft zich op allerlei manieren ingezet door het schrijven van brieven, door in te spreken bij de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME), door in gesprek te gaan en ons netwerk aan te boren om ervoor te zorgen dat de schop nu eindelijk de grond in kan.

Wij danken alle mensen in en buiten Maarsbergen, die via steunbetuigingen op social media als Twitter, hun stem hebben laten horen aan Provinciale Staten om niet verder te vertragen.

Al onze inspanningen hebben er hopelijk aan bij gedragen dat Provinciale Staten bij de stemming over het extra budget van € 15,4 miljoen bijna unaniem vóór stemde. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Wat een geweldig resultaat voor Maarsbergen!