De uitslag.

VBMM brengt naar buiten dat een ruime meerderheid van bewoners hen steunt t.a.v. hun verbeterplannen voor de ‘Westvariant’. 95 Maarsbergers hebben de enquête ingevuld. Wie dat zijn, is niet bekend; de enquête was anoniem. Je kon daardoor dus, als je kwaad wilde als individu meerdere malen de enquête invullen, meerdere personen op één adres de enquête invullen of zelfs jokken over je woonplaats. Geen enkele waarborg voor objectiviteit ingebouwd. Wat zegt zo’n uitslag dan? VBMM is wel tevreden met de uitslag. Zij zien er redenen in om te bepalen wat goed voor Maarsbergen is. Hebben we daar geen Dorpsraad Maarsbergen voor?

De Dorpsraad vindt het eerder een belediging voor alle Maarsbergers, die actief geparticipeerd hebben in het traject en ingestemd hebben met de Westvariant met Gesloten Tuindorpweg. Het moet weer anders volgens een aantal VBMM-ers, die via een omweg hun zin proberen te krijgen en de gekozen Westvariant opnieuw ter discussie stellen. Alles wat bedacht is door ProRail, de provincie en haar ingenieurs is daarom levensgevaarlijk, niet doordacht en dus moet het anders. Hou er nou eens mee op! We zitten al in de fase van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, dat door Gedeputeerde Staten een dezer dagen is vastgesteld. De trein rijdt en dat is maar goed ook. De Dorpsraad is het totaal oneens met VBMM en de enquête uitslag kan wat ons betreft zo de prullenbak in! Hij is op drijfzand gebouwd. Je kunt er niets mee.

De enquête zelf.

De vragen zijn behoorlijk suggestief; de uitkomsten van tevoren voorspelbaar. Wie is nou niet voor verbetering van de veiligheid en leefbaarheid? ‘Bent u het met ons eens dat ……?’ Je kunt sturen om bepaalde uitkomsten te krijgen.

Bij vraag 3 wordt de invuller misleid. VBMM doet voorkomen alsof hun (verregaande) voorstellen slechts enkele maanden vertraging van het proces zullen opleveren. Niets is minder waar. Alleen al de voorstellen om de Tuindorpweg open te houden en de reconstructie van de parallelweg voor lokaal verkeer, betekent dat er een NIEUWE variant wordt voorgesteld, die opnieuw het hele proces van besluitvorming moet doormaken. Dit gaat jaren vertraging opleveren. VBMM lijkt er bewust voor te kiezen om naar bewoners niet het eerlijke verhaal te houden. Zo beïnvloed je wel de uitkomsten. Bovendien werkt elke vertraging kostenverhogend, terwijl het ondertunnelingsbudget niet hoger wordt.

De interpretatie van de cijfers; VBMM rekent zich rijk.

De Dorpsraad vindt dat het ondertunnelingsproject van Maarsbergen is; alleen de stem van Maarsbergers telt. Hoezo gaat men in Maarn bepalen wat goed is voor Maarsbergen? Wanneer VBMM spreekt over overall 73% voorstanders dan is dit cijfer een middeling van de cijfers voor Maarsbergen (62%) én Maarn (90%). Zo reken je ook weer naar je toe! Ook het responspercentage van 25% zegt óns dat het overgrote deel van de inwoners nog steeds achter de gekozen Westvariant met Gesloten Tuindorpweg staat.

26% van de Maarsbergers, die de enquête heeft ingevuld, is zelfs TEGEN het HELE plan (vraag 8). Zijn dit bewoners van de Woudenbergseweg of Tuindorpweg? Dat is pas interessant om te weten, omdat de voorstellen grote impact op hun leefomgeving hebben. Helaas moet het eerste contact door VBMM nog gelegd worden. VBMM weet blijkbaar al wat zij (zouden moeten) willen. Een wonderlijke grondhouding, vinden wij, voor een bewonersbelangenvereniging.

Geen gezeur meer.

We gaan er vanuit dat in Provinciale Staten voldoende weldenkende mensen zitten, die de uitkomsten van de enquête net als de Dorpsraad op hun juiste (= niks mee doen) waarde weten te schatten en geen verdere vertraging willen. De planning ligt op schema. De schop moet zo spoedig mogelijk de grond in! Deze boodschap verkondigen wij ook aan de provincie. Wij willen graag werk in uitvoering en geen gezeur meer!

Wij vinden het jammer dat door VBMM met dit enquête gedoe opnieuw een tweedeling dreigt te ontstaan in Maarsbergen en stellingen worden betrokken, die uiteindelijk niets opleveren behalve een hoop chagrijn. Onderschat ook niet hoe bestuurders langzamerhand tegen Maarsbergen aankijken: betweterige zeurpieten wonen er. Altijd klagen en nooit is het goed, hoeveel inspraak we ze ook geven!

Wat ons betreft mag de VBMM zich voortaan vooral met Maarn bemoeien.

De Dorpsraad wil de cohesie in het dorp juist versterken door zich samen met bewoners te richten op wat wél haalbaar is: het inrichten van het nieuwe dorpshart van Maarsbergen met het benodigde budget. Daarnaast ons hard maken voor optimalisaties, die wel binnen de scope en kaders van het ondertunnelingsproject vallen.