Er is weer nieuws over de situatie rond de tankstations. In het Nieuwsblad De Kaap stond recentelijk hierover een uitgebreid artikel. De Dorpsraad heeft het onderstaande commentaar op de huidige situatie. Onzes inzien is er sprake van een vertrouwensbreuk.

De commissie tankstations van de  Dorpsraad Maarsbergen zet zich in om de gemaakte afspraken en   moties  weer op de politieke agenda te plaatsen  van Gemeente  Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht.

Het is onbegrijpelijk en niet acceptabel  dat Maarsbergen zomaar met een pennenstreek  van de agenda verdwijnt.  Waar in Nederland vind je 3 tankstations in één dorp waarvan 2 in de Dorpskern?

De overlast  past totaal niet in de  Provinciale structuurnota na te streven hoogwaardige fysieke leefomgeving. Hier spelen vooral  leefbaarheid en gezondheid een belangrijke rol. De stations veroorzaken geluid- en stankoverlast, verminderde luchtkwaliteit en lichthinder in het donker.. ” 

Wij houden u op de hoogte!