Zoals eerder aangegeven is er met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt gerekend in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen. Deze onderzoeken moeten dus ook aangepast worden op basis van de juiste snelheid.

Hierdoor ontstaat een vertraging van ca. 7 weken, waardoor de vaststelling van het ontwerp- inpassingsplan (PIP) op 9 juni 2020 plaats zal vinden in plaats van medio april 2020. Hoewel deze vertraging vooralsnog geen invloed heeft op het moment van vaststelling van het PIP in december 2020 en op de start van de werkzaamheden buiten, vinden wij het toch belangrijk u hierover te informeren.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Omgevingsmanager Karin Tuinman.
(NB. Is met vakantie t/m 6 maart a.s. Eventuele vragen graag via de mail).
Werkdagen: dinsdag en woensdag