Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen.

In de nieuwsupdate van 18 maart jl. van de provincie hebben zij gemeld dat tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder één beroepsschrift is ingediend.

Dit beroep is door de Raad van State op 25 maart jl. niet-ontvankelijk verklaard.

Daarmee is de procedure bij de Raad van State afgesloten.

Dit betekent dat het PIP en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, die de realisatie van de spoorwegonderdoorgang planologisch en juridisch mogelijk maken, onherroepelijk zijn vastgesteld.

Voor meer informatie, klik hier.