“Sfeerimpressie politieke avond” door Ted Kuijpers (bewoner)

Ik kijk met plezier terug op jullie activiteit: de “politieke avond”.

De politieke avond in De Weistaar was perfect. ’n Mooie opkomst, met een volle zaal. Voorzitter Casper Polspoel hield een prima introductie en hij werd opgevolgd door onze penningmeester die zowaar ook nog een uitstekende gespreksleider bleek te zijn. Hij was streng maar rechtvaardig en zorgde dat alle vertegenwoordigers van de politieke partijen even objectief werden behandeld, dat er vaart bleef in de avond en de insprekers ruimte kregen voor hun inbreng. De vondst van een kennisquiz over Maarsbergen was een goede start, dat gaf licht en lucht gelijk al aan het begin. Leuke vragen ook! Het was goed bij alle standpunten van de partijen gezichten te zien die een persoonlijke kleur gaven aan de meningen. Door alle onderwerpen en de meningen heb ik zelfs nieuwe dingen gehoord.

Respect voor onze gemeenteraadsleden gekregen die moeten laveren tussen gemeentelijk beleid, zaken waar ze niets over te vertellen hebben (want provincie, overheid, particulier) maar waarover ze verwacht worden toch een mening te geven, onderwerpen waarvoor geen geld beschikbaar is (verplaatsing benzinepompen). En aan het eind alleen kritiek te krijgen.

De insprekers kwamen bijna allemaal met zinnige stellingen, meningen of vragen. Soms was er een beetje vuurwerk tussen sommige partijen maar het bleef gelukkig altijd netjes.

Ik weet nog steeds niet wie / wat ik ga stemmen maar tegen 15 maart weet ik het vast, met bewust of onbewust de informatie van de zeer geslaagde politieke avond in mijn hoofd. Mijn complimenten voor de organisatie en de presentatie! De tijd vloog voorbij en ik denk dat alle aanwezigen met een goed gevoel over de informatieve avond huiswaarts zijn gekeerd. Zeer voor herhaling vatbaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (misschien ook tweede kamer?)!

Hartelijke groet,

Ted Kuijpers

Sfeerimpressie Politieke Avond 01
Sfeerimpressie Politieke Avond 02
Sfeerimpressie Politieke Avond 03
Lees hier het complete verslag (geschreven door onze secretaris Olga)

Maarsbergen in gesprek met de politiek op 2 maart jl!                                Kort verslag.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bestuurt 7 dorpen met allen een eigen karakter. 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen: bewoners kunnen met hun stem mede invloed uitoefenen op wat er in hun leefomgeving moet verbeteren. Lees je de verkiezingsprogramma’s dan wordt (te) veel in algemene termen over ‘de dorpen’ gesproken. Maarsbergen wordt dan ook sporadisch met name genoemd. De Dorpsraad wilde hier wat aan doen: een avond met volledige focus op Maarsbergen: een unicum. En dat is gelukt! Het leverde een volle zaal op bij Boerderij De Weistaar, waar we te gast waren.

Alle politieke partijen waren aanwezig: van een wethouder (CDA) tot raadsleden (VVD, D66, BVHlokaal), commissieleden (PvdD, OPEN) en fractievoorzitters (SGP, CU). Ze namen plaats op het podium. Na de opening door Casper Polspoel; leidde Vincent Post, het gesprek.

De avond begon met een kleine kennisquiz over Maarsbergen, die na een barragevraag gewonnen werd door Evert de Boer (VVD), die wist dat het golfterrein op Landgoed Anderstein 27 holes heeft. De kennis bij de partijen over Maarsbergen viel niet echt mee. Partijen gaven dat later ook toe.

Daarna kregen alle partijen 2 minuten de tijd om zich voor te stellen aan de zaal. Waar stond hun partij voor? De meesten hadden zich goed voorbereid. Een enkel partijlid verving een zieke collega en moest wat improviseren. Maar al met al een duidelijk verhaal van iedereen.

Na vervolgens met elkaar bepaald te hebben wat we verstaan onder het begrip ‘vitaal dorp’, kwamen de vraagstukken: Veiligheid van voetganger en fietsers, Openbaar Vervoer, Luchtkwaliteit/tankstations en Woningbouw.

Bij het eerste vraagstuk werden meerdere onveilige oversteekplaatsen aangegeven zoals op de Haarweg (geen voetgangerslicht of zebrapad) en Tuindorpweg (de slinger die fietsers moeten maken), het oversteken van de kluifrotonde. Bewoner Erik Somsen vroeg aandacht voor de brief die hij met een aantal bewoners aan de provincie had geschreven om de oversteek van voetgangers en fietsers bij de Maarnse Grindweg over de N226 veiliger te maken. Partijen zullen acties opnemen in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan en het Uitvoeringsprogramma Verkeer om de onveilige situaties te verbeteren. Vrijwel alle partijen willen dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen boven de auto. Bij de provincie wordt aangedrongen op verlaging van de snelheid van 80 naar 60 op de N226. Het CDA had al contact gelegd met hun provinciale Statenfractie. De zaal reageerde positief.

Het volgende vraagstuk betrof het Openbaar Vervoer. We hebben bij partijen aandacht gevraagd voor de nieuwe bushalte na 2026, die bijna aan de rand van Maarsbergen komt te liggen. De vraag was hoe je mensen uit de auto wil krijgen als zelfs de opstapplaats al een probleem vormt, namelijk een kilometer lopen vanuit de (nieuwe) woonwijken en bedrijventerreinen. Ook dit is een vraagstuk waarbij de Provincie een cruciale rol speelt. Er werd aangedrongen haast te maken, omdat de nieuwe vervoersconcessies in 2023 afgegeven worden.

Wat betreft de busverbinding Noord-Zuid, dus van Leersum naar Amersfoort over Maarsbergen; daar willen vele partijen zich hard voor maken. Dat betekent eindelijk ontsluiting van Valkenheide en een bus, die stopt bij Vakcollege Maarsbergen. Ook dit is een provinciale kwestie. We houden partijen aan hun toezeging.

Verder werd aandacht gevraagd voor het feit dat er in Maarsbergen ’s avonds en nog erger ook het hele weekend geen bus rijdt. Je sluit daarmee doelgroepen zonder auto uit van sociale- (naar familie gaan, shoppen, een pretpark bezoeken) en culturele activiteiten (theater- en concertbezoeken). Dit is onacceptabel.

Over luchtkwaliteit en de tankstations kunnen we kort zijn. Het moet opnieuw prioriteit worden bij gemeente en provincie. De recente bewonersenquête laat dit ook zien. Maarsbergen wil niet wachten tot 2030, wanneer er geen bestaansrecht meer is voor tankstations. De gemeente heeft ons  in 2020 in de steek gelaten door een eerder toegezegd budget voor verplaatsing in te trekken. Volgens BVHlokaal was er geen geschikte locatie voor verplaatsing te vinden. Een studie van landschapsarchitecten bureau Hosper gaf eerder andere uitkomsten: er werden 3 geschikte locaties gevonden. Ook dit punt moet aanhangig gemaakt worden bij de Provincie.

Groei van Maarsbergen door woningbouw was het laatste punt en leverde als enig onderwerp geen eensluidend standpunt op zowel niet van bewoners als van de partijen. Van D66, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat er veel bij gebouwd gaat worden, tot alleen bouwen binnen de rode contouren (de dorpsgrenzen) door PvdD, tot (net) buiten de rode contouren door CU en OPEN met aandacht voor groen. Vanuit de zaal werd gewezen op het waterwingebied, dat last zou ondervinden van woningbouw. Deze bewoner was niet voor groei.

De gespreksleider stond tot slot nog even stil bij de nieuwe dorpskern: een onderwerp waar geen verdere discussie aan gewijd werd, omdat Maarsbergen het als vanzelfsprekend beschouwd dat alle politieke partijen zorgen dat hier budget voor komt vanuit de gemeente. ‘Maarsbergen heeft recht op een mooi dorpshart’, werd door partijen gezegd. We houden ze er aan!

De avond verliep zoals we gehoopt hadden. Het werd wat ons betreft echt een gesprek met politieke partijen. We hebben Maarsbergen goed op de kaart gezet en blijven met elkaar in gesprek. Hopelijk maken bewoners na deze avond een weloverwogen keuze op wie ze hun stem uitbrengen op 16 maart. Voor ons is belangrijk dát er gestemd wordt!