Beste leden,

het PIP, Provinciaal Inpassings Plan, voor de ondertunneling is klaar. Er is vanaf vandaag tot 1 juli de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en dan bij de vergadering hierover bij Provinciale Staten op 1 juli in te spreken na aanmelding bij de griffier. De gemeenteraad zal maandag 15 juni hierover vergaderen, over haar standpunt en zienswijze naar de provincie. Als dorpsraad zullen we een zienswijze indienen en bij beide vergaderingen aanwezig zijn. Wilt u ook aanwezig zijn? U kunt zich melden bij ons, maar ook u zelf aanmelden bij de griffier van de gemeente. Bij de Provincie moet u eerste zelf een zienswijze indienen als u wilt inspreken. Als u verdere suggesties heeft, laat het ons alstublieft weten!

Een aantal punten van de dorpsraad bij de ontwerp PIP zijn in het huidige PIP overgenomen. Daar zijn wij blij mee: het betreft de geluidsmeting die aan de Tuindorpweg is gedaan en een extra bedrag van zes ton voor stil asfalt en geluidsaborptie in de tunnel. Dit komt vele woningen ten goede aan het traject. Verder blijft de Tuindorpweg gesloten en blijven de andere verkeersmaatregelen die eerder zijn voorgesteld overeind. Wij zijn niet ontevreden, maar zulllen vragen dat de  bewoners en aanwonenden blijven betrokken worden bij de verdere invulling.

Hier is de link naar het PIP: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01

Hier is de link naar de agenda en stukken van de gemeenteraad voor aanstaande maandag: https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/584126