Uitwerking thema’s (projectgroepen) ledenavond 28 januari 2019.

Welke (permanente) commissies?

I. . Bloemheuvel en Tuindorpweg

 1. Red de Grote Bloemheuvel
 2. Upgraden Tuindorpweg

II. . Ondertunneling/herinrichting Maarsbergen.

 1. Inspraakkanalen benutten o.a. herinrichting kerkplein
 2. Bereikbaarheid Engweg
 3. Nieuwe locatie bushalte
 4. Veilige fietsroutes.
 5. Oversteekmogelijkheid naar Van Beuningenbos.
 6. Zonnepanelen

III. Veiligheid en (snel)verkeer (moet er een aparte commissie komen voor de Heygraafflaan?)

 1. Verkeer op de Haarweg/knip in de Haarweg
 2. Verkeer op de Heygraafflaan
 3. Verkeer op de Tuindorpweg
 4. (Sluip)Verkeer op de ventweg
 5. Toegang tot de Marezhof
 6. Verlichting Marezhof
 7. Middenbermscheiding tussen tankstations

IV. Openbaar groen en geluid (in samenwerking met MMN?)

 1. Openbaar groen (bermen) verzorgd door bewoners;
 2. Prikkelbosjes Ridder Fulcolaan
 3. Rododendrons verjongen
 4. Bloembakken plaatsen en onderhouden
 5. Bomen op de Marezhof opnieuw planten
 6. Geluidschermen op de Ridder Fulcolaan
 7. Bomenkap Rottegatsteeg/Griftdijk

V. Sociale cohesie/ de ontmoeting.

 1. Zoeken naar mogelijkheden om een ontmoetingsruimte (café) op te zetten
 2. Bewoners met elkaar verbinden.
 3. Organisatie Oud en Nieuw bij de brandweer

VI. De jeugd van Maarsbergen

 1. Betere speelplaats voor de kleintjes
 2. Intensivering contact Merseberch school

Voor een aantal thema’s is (nu nog) geen aparte werkgroep nodig. Onderwerpen worden opgepakt door het bestuur (contact met gemeente of provincie):

 1. Verplaatsing tankstations.
 2. Zwerfvuil tegengaan
 3. Glascontainers
 4. Fietsenstalling Kleurenwaaier.

Ook wordt op bepaalde thema’s samenwerking gezocht met bv. VBMM:

 1. Windmolens op N226
 2. Sluipverkeer op kluifrotonde
 3. Glasvezel?