De Provincie Utrecht, via omgevingsmanager Karin Tuinman, heeft documenten beschikbaar gesteld, o.a. over lichthinder, geluid en luchtkwaliteit, tijdens en na de bouw van het project. Hier is namelijk de laatste tijd onderzoek naar gedaan. De diverse stukken kunt u onder het kopje “downloads: onderzoeken provinciaal inpassingsplan(PIP)” downloaden van de site van de provincie Utrecht.