Nieuwe rapporten ondertunneling beschikbaar.

De Provincie Utrecht, via omgevingsmanager Karin Tuinman, heeft weer nieuwe documenten beschikbaar gesteld, o.a. over lichthinder, geluid en luchtkwaliteit, tijdens en na de bouw van het project. Hier is namelijk de laatste tijd onderzoek naar gedaan.

De uitkomsten kunnen op 20 en 26 november in de Weistaar besproken worden. Hieronder het programma op beide avonden. De diverse stukken kunt u onder het kopje “downloads: onderzoeken provinciaal inpassingsplan(PIP)” downloaden van de site van de provincie Utrecht.

U bent van harte welkom. Mede in verband met de catering wordt u dringend verzocht om zich van te voren bij mevrouw K. Tuinman aan te melden.

1) Themabijeenkomst 20 november 2019

Op woensdag 20 november a.s. vindt de themabijeenkomst plaats over de onderzoeken: lichthinder, geluid, luchtkwaliteit en trillingen

Programma:

 • 19.00 uur: inloop
 • 19.15 uur: presentatie onderzoek geluid door Theodoor Hongens (M+P)
 • 19.35 uur: presentatie onderzoek luchtkwaliteit door Luc Verhees (Tauw)
 • 19.55 uur: korte pauze
 • 20.05 uur: presentatie onderzoek trillingen door Reinoud Fennema (DGMR)
 • 20.25 uur: presentatie onderzoek lichthinder door Frank Koenen/Nico de
  Kruijter (De Kruijter Openbare Verlichting)
 • 20.45 uur: einde plenair deel à naar de tafels voor vragen/gesprek en invullen reactieformulieren)
 • 21.30 uur: einde bijeenkomst

2) Themabijeenkomst: 26 november 2019

Op dinsdag 26 november a.s. vindt de themabijeenkomst plaats over de onderzoeken: verkeer en verkeersveiligheid

Programma:

 • 19.00 uur: inloop
 • 19.15 uur: presentatie onderzoek verkeer door Dennis van Wieren (Sweco)
 • 19.35 uur: toelichting maatregelenbesluit door Herbert Korbee (PU)
 • 19.55 uur: korte pauze
 • 20.05 uur: presentatie onderzoek verkeersveiligheid door Pleun Smits (DTV 
  consultants)
 • 20.25 uur: einde plenair deel à naar de tafels voor vragen/gesprek en invullen reactieformulieren)
 • 21.30 uur: einde bijeenkomst

Op de website kunt u ook het onderzoeksrapport externe veiligheid vinden. Dit rapport wordt niet apart behandeld tijdens deze avond, maar uiteraard kunt u hier wel een reactie op geven.

Met vriendelijke groet,

Karin Tuinman

Omgevingsmanager projectgroep

Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

M 06 2576 2273 , email: karin.tuinman@provincie-utrecht.nl

Werkdagen: dinsdag en woensdag