Op12 juni j.l. verscheen De erfenis van ridder Fulco – het ontstaan van het dorp Maarsbergen van auteur Herman Postema, die al vaker publiceerde over de geschiedenis van de dorpen op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

Maarsbergen, dorp met een roemrijke geschiedenis
Voor een kleine plaats als Maarsbergen is er door de eeuwen heen tamelijk veel geschre- ven over de geschiedenis van dit dorp. Hoewel dorp, eigenlijk was het niet meer dan een verzameling boerderijen, waar in de laatste 200 jaar wat huizen bij zijn gekomen. En toch kan het bogen op een roemrijke geschiedenis. Behorend tot de geestelijke goederen, eigendom dus van de kerk, is er over de voor-reformatorische tijd veel historisch materiaal bewaard gebleven. Onderzoek naar het Maarsbergen van voor 1500 daarentegen loopt doorgaansal snel dood wegens een beperkt aantal en lastig te interpreteren bronnen. Herman Postema zag door minutieus onderzoek kans een reconstructie te maken van het ontstaan en vrijwel alle inwoners van dit historisch interessante dorp.
https://nieuwsbladdekaap.nl/deel-je-nieuws-artikel/nieuw-boek-over-het-dorp-maarsbergen-601666