Als dorpsraad wil je zo goed mogelijk op de hoogte zijn wat er in het dorp leeft en een breed draagvlak voor de plannen en activiteiten krijgen. Daarom heeft de dorpsraad bij de oprichting gekozen om een netwerk van straat contactpersonen op te zetten.

Wat is een straat contactpersoon?

Per straat of wijk is één bewoner de contactpersoon voor de dorpsraad voor zijn of haar straat. De drempel om een buurtbewoner te benaderen als er iets speelt, kan net wat lager zijn dan rechtstreeks naar de Dorpsraad te stappen.

Hij of zij weet bv. of er veel last is van zwerfafval of van te hard rijdend verkeer, of er huizen te koop staan en er dus binnenkort nieuwe bewoners komen wonen. De Dorpsraad kan deze nieuwe bewoners welkom heten als het zover is en een brochure overhandigen met waar de Dorpsraad voor staat in de hoop dat ze ook lid worden.

Wat doet de straat contactpersoon?

  • Het op verzoek van de dorpsraad verzamelen en uitbrengen van informatie van belang voor de besluitvorming door de dorpsraad;
  • Het adviseren van de dorpsraad;
  • Het periodiek uitbrengen van verslag van zijn activiteiten/bevindingen aan de coördinator/bestuurslid die hierover weer verslag uitbrengt aan de het bestuur.

Minimaal 1x per jaar komt het netwerk straat contactpersonen bij elkaar, maar liever vaker. Wij willen de tijdens de ALV gepresenteerde speerpunten verder uitwerken en voorleggen aan het netwerk. We zullen een overleg plannen zodra de coronaregels dat toelaten. Het resultaat hiervan zal het jaarplan zijn voor 2021-2022.

In de praktijk worden straatcontactpersonen ook gevraagd een steentje bij te dragen bv. bij de opbouw van bijvoorbeeld een pop-up café, het Vlaggenproject (we versieren het dorp met vlaggen tijdens bijzondere dagen als Koningsdag) of het welkom heten van nieuwe bewoners.

Wil jij ook straat contactpersoon worden?

We zijn dus op zoek naar bewoners, die graag contactpersoon voor hun straat willen zijn.
Het gaat om de volgende straten:

1.       Haarweg

2.       Tuindorpweg

3.       Woudenbergseweg

4.       Van Beuningenlaan

 

5.       Marezhof

6.       Stinus Blomlaan

7.       Heygraafflaan

8.       Valkenheide

 

Maar ook andere kleinere straten zijn welkom zoals De Driest of Achter de Kerk evenals contactpersonen voor de Ambachtsweg en het Haarbos (de beide industrieterreinen).

De bijeenkomsten die we tot nu toe gehad hebben, waren zeer inspirerend en gezellig!

Dus, ken je iemand of wil je zelf graag straat contactpersoon worden en deel uit gaan maken van het netwerk, meld je dan aan bij bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl. Heb je nog vragen, stel ze gerust. Hopelijk mogen we snel nieuwe straat contactpersonen verwelkomen!