Het is een bijzondere ALV geweest. Vanwege de coronamaatregelen mochten we niet fysiek bijeen komen en moest er online vergaderd worden. Jammer wel, want een ALV wordt gebruikelijk besloten met een gezellig samen zijn, napraten onder het genot van een drankje. Dit mag nog niet, dus wat overbleef was een korte, digitale bijeenkomst.

Belangrijke reden om de ALV niet verder uit te stellen, was het aantreden van 4 nieuwe bestuursleden. Het is goed dat er fiat is van de leden, zodat het nieuwe bestuur daadkrachtig kan optreden, een jaarplan kan maken met speerpunten om de doelen te realiseren.

De ALV begon om 20.00 uur precies en was technisch goed voorbereid. Naast alle bestuursleden hebben 8 leden deelgenomen. Dat is niet veel, maar ALV’s worden meestal niet druk bezocht als er geen andere activiteit op volgt. Volgend jaar beter!

Iedereen kreeg van tevoren de stukken toegestuurd en kon vragen stellen over de onderwerpen op de agenda. Twee leden hebben daarvan gebruik gemaakt. De vragen werden tijdens de ALV beantwoord.

Van de ALV wordt nog een officieel verslag gemaakt, dat formeel door de ALV in 2022 vastgesteld wordt. Voor nu krijgt u een korte impressie.

Peter van Wely, de voorzitter a.i., opende de vergadering. Het verslag van de vorige ALV werd zonder wijzigingen vastgesteld. M.b.t het jaarverslag waren er wel vragen binnen gekomen. De oud voorzitter van de DR wilde een uitgebreidere formulering in het jaarverslag van wat er mis was gegaan in het vorige bestuur. Uitkomst: de tekst van het jaarverslag wordt zodanig aangepast dat de situatie globaal, zonder namen, beschreven wordt. Dit is niet toegestaan volgens de privacywetgeving. De overige vragen hadden met name betrekking op diverse verslagen. Die waren er niet, omdat het veelal informele overleggen waren. Oude bestuursverslagen kunnen wel ingezien worden voor wie dat wil.

Het nieuwe bestuur. Leden vonden het niet nodig om formeel te stemmen. Peter van Wely stopt als voorzitter ad interim en gaf het stokje over aan Casper Polspoel. Verder zijn benoemd: Vincent Post als penningmeester, Olga Matthijssen als secretaris en Erik Bakker als Algemeen Bestuursleden. Joke van den Essenburg en Jan Huyser gaan ook verder als Algemeen Bestuurslid. Het nieuwe team bestaat dus nu uit 6 bestuursleden. Iedereen heeft er zin in om de samenhang en ontmoeting in Maarsbergen te bevorderen.

Vincent Post, de nieuwe penningmeester, lichtte de financiële stukken toe. De kascommissie: Hein van Beuningen en Ted Kuijpers keurden de boeken goed. De Dorpsraad heeft nu 95 betalende leden en alle contributie werd betaald. Mooi, maar er komt nog een ledenwerfactie dit jaar. Hoe meer mensen we kunnen betrekken bij de Dorpsraad hoe meer we onze doelstellingen kunnen realiseren: een laagdrempelige vereniging van, voor en door bewoners. Er komen heel wat ontwikkelingen op ons af als dorp.

Laatste agendapunt: de speerpunten voor 2021-2022. Waar willen we ons voor inzetten? De Dorpsraad wil graag meer ontmoetingsmomenten voor álle bewoners; specifieke aandacht voor nieuwe bewoners en bedrijven; het project Hart voor Maarsbergen. Ook moeten mensen gestimuleerd worden hun huis uit te komen, dus komen er ook activiteiten als wandelingen, workshops, eet- en drink festiviteiten in de buitenlucht. Tot slot werden toegevoegd als speerpunten: de (verplaatsing) tankstations en meer activiteiten voor de jeugd. De speerpunten worden verder uitgewerkt in samenwerking met de straatcontactpersonen, waar binnenkort een apart artikel aan wordt gewijd. Het was een geslaagde ALV!