Beste leden,

Hierbij een kort overzicht van ontwikkelingen binnen en buiten de dorpsraad van de afgelopen zomer.

Helaas is het virus nog steeds vervelend bezig in onze maatschappij waardoor het niet mogelijk was om geplande activiteiten als pop-up dorpscafes en een leden bijeenkomst te houden. We hebben het wel overwogen om iets leuks te organsieren, maar elke keer worden we achterhaald door nieuwe maatregelen. Het is gewoon niet goed te plannen nu helaas.

Maar we hebben niet stilgezeten. Onze focus op korte termijn zijn 3 zaken: aanvulling bestuur, de ondertunneling en het PIP (Provinciaal Inpassings Plan), het initiatief Hart voor Maarsbergen.

Aanvulling bestuur:

Doordat 3 bestuursleden zich in het voorjaar zich hebben teruggetrokken hebben we nu een bestuur van 3. Dat is wat te weinig. Een te groot bestuur is niet nodig, daar we ook graag mensen hebben die actief zijn om mee te doen aan andere activiteiten. Maar ons doel is om eind dit jaar en bij de volgende ALV rond februari in ieder geval een bestuur van 5 te hebben. We zijn momenteel in gesprek met meerdere goede kandidaten. Weet u ook iemand of heeft u zelf zin erin meldt u zich aan! Wij zijn ook op zoek naar leden die een paar uurtjes per maand tijd kunnen vrijmaken voor de volgende activiteiten komend jaar: pop-up dorpscafes, onderzoek en bouw van een leuke kinderspeelplaats of uitbreiding van een bestaande, commissie Hart voor Maarsbergen, commissie die de politiek volgt mbt Maarsbergen en erop acteert. Wij houden u op de hoogte!

Ondertunneling en PIP:

De Provinciale Staten zijn bezig met de definitieve PIP(Provinciaal Inpassings Plan). Wij hebben meermalen ingesproken en brieven geschreven, alsmede een werkbezoek gefaciliteerd met Statenleden hier in Maarsbergen. Organsiaties als VBMM en MMN willen nog steeds het hele plan veranderen en uitstellen. Zij geloven de cijfers niet van de onderzoekers en PS en GS. Wij hebben van onze leden begrepen dat een zeer grote meerderheid voor is en zich in het PIP kan vinden en vindt dat nu eindelijk de schop in de grond moet. Wij hebben in onze visie en zienswijze er wel voor gepleit om bovenwettelijke maatregelen te nemen m.b.t. geluid met name. En dat deze alle bewoners aan het traject ten goede komen en het dorp. Het betreft met name maatregelen om de overlast in de tunnel te beperken. Het verheugt ons dat hiervoor een ruime meerderheid is en dat deze in het PIP zijn opgenomen. Het betreft toch miljoenen aan extra maatregelen die PS niet hoeft te nemen maar toch genomen worden. Wij blijven op het dossier. Eind dit jaar volgt de goedkeuring.

Er is een foutje geslopen rond de mededeling van de digitale bijeenkomsten m.b.t. de ondertunneling door de provincie Utrecht.

  • De inloopavonden zijn op donderdag 29 oktober tussen 15 en 20 uur. Hier kunt u in gesprek met de omgevingsmanager Chris de Jong en de betrokken landschapsarchitect. De bijeenkomsten worden via een videogesprek gehouden en zullen afhankelijk van het aantal aanmeldingen naar verwachting 20 tot 30 minuten duren.. Meld u aan via

chris.de.jong@provincie-utrecht.nl , De presentatie van 21 oktober is terug te zien via deze link: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen#Uitwerken_ruimtelijk_kader 

Hart voor Maarsbergen:

U heeft vast de kaart ontvangen die we huis aan huis verspreid hebben. We willen in de herfst een commissie Hart voor Maarsbergen starten welke met en door dorpsgenoten(niet alleen leden) in samenwerking met de gemeente een mooi plan ontwikkelt voor het centrum en ook voor voldoende budget gaat lobbyen. U zult hier meer van horen; we gaan ook de publiciteit zoeken. De verloedering en verkeersdrukte van Maarsbergen en de onveiligheid voor kinderen is verreweg het grootste aandachtspunt bij onze leden en de grootste irritatie. Wij willen op een positieve en constructieve manier hieraan gaan bouwen met u de komende tijd. Meld u aan en als u ideeen heeft dan horen wij het graag!

Wij wensen u een hele fijne herfst toe. Als er mensen zijn die eenzaam zijn of hulp kunnen gebruiken in deze tijd, help elkaar dan of laat het aan ons weten. Wellicht kunnen we met zijn allen dan een steentje bijdragen!

Hartelijke groeten en hopelijk tot snel!

Peter van Wely, voorzitter a.i., namens het bestuur van de dorpsraad Maarsbergen