Beste leden,

Er is weer aardig wat reuring rond de ondertunneling. In de poliltiek en lokaal. Allereerst is er op ons verzoek en op verzoek van bewoners van de Tuindorpweg een geluidsmeting aan de Tuindorpweg gedaan en zijn de geluidsrapporten geactualiseerd naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van de inpassing in het rapport van de correcte snelheden. Hieruit blijkt weer dat de meeste geluidsoverlast ontstaat voor de bewoners van de Tuindorpweg, dan Woudenbergseweg en dan voor een paar woningen aan de Engweg. Het blijkt dat de maatregelen voldoende zijn en niet boven de wettelijke geluidsnorm komen. Toch hebben wij in een reactie op het PIP(Provinciaal Inpassings Plan) gevraagd om de adviezen voor bovenwettelijke maatregelen van het bureau dat het geluidsonderzoek deed over te nemen. Hierin wordt een combinatie van maatregelen voorgesteld welke het geluidsniveau voor veel woningen aanzienlijk terugbrengt. Wij hebben goede hoop dat dit advies en de gelden die hiervoor nodig zijn door de Provinciale Staten worden gehonoreerd. Wij hebben hiervoor ook ingesproken, gelobbyd en waren aanwezig bij een werkbezoek van de Stuurgroep en Provincie. Ook blijkt dat een gedeeltelijke overkapping van de Engweg en de Tuindorpweg waarvoor VBMM pleit, zoals verwacht zeer weinig oplevert en 3 maal zoveel kost als de maatregelen die wij voorstellen en ondersteunen. Zie bijlage met het advies van Gedeputeerde Staten waar wij blij mee zijn. Men verwacht dat ondanks de Cornacrisis er geen verdere vertraging zal optreden overigens.

Dan is er nog een lobby sinds een aantal maanden van VBMM en een enquete die u wellicht gezien heeft. VBMM wil op meer dan 4 punten het besluit over ondertunneling met gesloten Tuindorpweg vergaand wijzigen. Zodanig dat er een heel nieuwe variant ontstaat. Het gaat volgens ons veel te ver en is ook feitelijk slecht onderbouwd. Zou, wat zeer onwaarschijnlijk is, de Provinciale Staten erin meegaan, dan betekent dat dat de hele procedure en beslissingen opnieuw genomen moeten worden, wat weer(!!, VBMM deed het al eerder) leidt tot jaren uitstel en miljoenen extra kosten. Wat ons steekt, is dat VBMM deze standpunt inname heeft gedaan zonder overleg met de Dorpsraad en de leden van VBMM uit Maarsbergen. Bovendien is de enquete zeer tendentieus en kunnen de inwoners van Maarn(3 keer zo groot als Maarsbergen) ook meestemmen. Wij vinden het absurd dat inwoners van Maarn meestemmen/praten over Maarsbergen. Het gaat om ons dorp. Niet leden kunnen ook aan de enquete deelnemen. Wij hebben de politiek, pers en VBMM ingelicht over ons standpunt. U kunt deelnemen aan de enquete, ook als niet VBMM lid. Wij adviseren om het in te vullen, maar daarbij uitdrukkelijk te vermelden het niet eens te zijn met de oplossing, dat Maarsbergen beslist over Maarsbergen en niet Maarn, en dat wij de variant die nu uitgevoerd gaat worden goed vinden en willen dat deze nu eindelijk wordt gemaakt. Maar het is natuurlijk uw keus. Wat wij afgelopen jaar gehoord hebben is dat onze bewoners het zat zijn en nu willen dat er snel gebouwd wordt en gewerkt wordt aan een mooi doprshart. Zie artikel in de Kaap: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/verbazing-over-nieuw-tunnelplan-dit-een-gepasseerd-station-704855%20

Hieronder leest u het memo hierover van de Provinciale Staten.

Vriendelijke groeten,

Peter van Wely

Voorzitter Dorpsraad Maarsbergen