Oekraïne avond Cultuurhuis Gemeente UH Doorn, woensdag 6 april

Intro Burgemeester Frits Naafs
Opkomst meer dan 200 mensen, gemeentehuis zit helemaal vol inclusief tribune. Boven
verwachting. Goed om te zien, benadrukt dat gemeente hulp inwoners hard nodig heeft.
Nu zijn er ca. 120 Oekraïners in particuliere opvang in GUH. Planning Woonoord Doorn 3
e week april open, voor 100 mensen opvang (via Veiligheidsregio). Groep eerst laten landen, daarna dingen organiseren o.a. ontmoeting/welkom in Cultuurhuis. Ook inwoners van vanavond uitnodigen.
Judith Maljaars, manager Stichting Sociale dorpsteams Sociaal makelaars, jongerenwerker en mensen om mee te praten hebben zij beschikbaar.

Wethouder Chantal Broekhuis
Hartverwarmende opkomst. Gesprekstafels ingedeeld op thema’s Kinderen & jongeren, Activiteiten
& ontspanning, Mensen op weg helpen, Financiën, Woonoord Doorn, Spullen & kleding en
Gastgezinnen. We verdelen ons over 3 groepen.

Kinderen & jongeren (groep Karin)
Ca. 30 mensen in subzaal olv Daniëlle en jongerenwerker uit Driebergen. Uit voorstelrondje blijkt
gezelschap zeer divers met allerlei capaciteiten zoals onderwijsmensen, 1 Oekraïense en
1 Moldavische vrouw (beide uit Maarn en Nederlands), kinderpsycholoog, creatieve mensen, etc.
Alle contactgegevens worden verzameld en in het gesprek worden mensen aangemoedigd ter plekke
links te leggen en elkaar op te zoeken. De gemeente kan en wil niet overal regie op houden.
Meermaals komt de vraag aan de orde hóe je in contact met mensen komt wanneer je iets wilt
organiseren. Heeft de gemeente een overzicht? Dat is nog lastig, ook ivm privacy.

We besluiten een whatsapp groep aan te maken van deze tafel, om elkaar hierna ook te kunnen
vinden en vragen te stellen. Verder o.a. gehoord:

 • Een groepje uit de straat in Doorn waar opvanglocatie GUH komt, zij willen van alles doen
 • Bieb ZOUT dame zegt dat zij ruimtes beschikbaar stellen
 • Vrouw uit woongemeenschap Bethaniën Amerongen, zij organiseren diverse activiteiten
  voor oa jongeren en willen graag weten wie ze uit kunnen nodigen.
 • Monique uit Driebergen heeft zelf een groep mensen uit Oekraïne opgehaald en her en der
  geplaatst. Heeft lezing voor Rotary in 3bergen gehouden. Nu 1 x p mnd sportmiddag op
  zaterdag voor kinderen. 1e keer was succes.

Gastgezinnen (groep Liesbeth)
Club van iets van 20 mensen. Gemeente dacht dat we vooral al gastgezinnen waren, maar bijna
iedereen had vooral vragen. Waarom het zo lang duurt met TakecareB&B. En hoe de procedure loopt
nadat je gematched bent door hen.
Gemeente (Katja/Alies?) en Marianne weten laatste stand van zaken niet. Op website gemeente
staat nl nu dat toch niet de gemeente aan plaatsing doet, na matching door Tcb&B, maar verwijzen
door naar Tcb&b. Verzocht om helderheid daarover. En in het algemeen is meer duidelijkheid
gewenst om die op Website of nieuwsbrief te geven. Ton heeft z’n verhaal in deze groep ook weer
kunnen doen.

Activiteiten en Ontspanning (groep Erik)
Ruim 35 mensen nemen deel aan deze sessie, waardoor alleen de voorstelronde al een half uur in
beslag neemt. Direct valt op dat een groot deel van deze groep uit Driebergen afkomstig is.
Uiteenlopende aanbiedingen om de Oekraïners te steunen, variërend van het ter beschikking stellen
van muziekinstrumenten, het organiseren van een congres, sportieve activiteiten, taalmaatje,
leeszaal in bibliotheek, inzetten als regelneef, meditatietraining, creatieve handarbeid, verzorgen
houtoven pizza optredens etc.

Opvallend is dat iedereen graag (naar arbeidsvermogen) wil bijdragen en ook in de ideeën-sfeer
duidelijk gerichte bijdragen willen leveren.

Ook wordt de inzet van Social Media benadrukt, in Driebergen is reeds een Facebook groep actief
genaamd “Oekraine in Driebergen en omgeving” (oid).

Alle namen van deelnemers en hun potentiële bijdrage worden vastgelegd en zullen in het finale
verslag worden meegenomen.

Contacten

 • Alina uit Moldavië uit Maarn en wil graag helpen, onder schooltijd beschikbaar. Niet op FB
 • Liesbeth 2e uit Maarn wil graag helpen, niet op FB
 • Twee leuke meiden van 17 en 19 jaar uit Driebergen op de fiets! Zij willen graag iets
  ondernemen met de pubers uit Maarsbergen bijv. rondleiden in Utrecht, contact met hun
  jongeren groepje of keer mee naar de film in Zeist. Jip en Nanne.

Terugkoppeling
Na de groepen is er een korte terugkoppeling in de raadszaal. De oogst is groot en er zijn veel
contacten gelegd en voorstellen gedaan. Taalcoaching Heuvelrug biedt taallessen aan. Kerken bieden
ruimtes aan. Eurowinkel heeft vouchers. Site van GUH komt deel waarin vraag en aanbod gekoppeld
worden.

Dan is het de beurt aan ervaringsdeskundigen Ton Soepenberg uit M’bergen en Saskia uit
Amerongen. Ton vertelt over de opvang van 23 mensen in Maarsbergen, het platform, de winkel, de
site en WA groep en Engelse les. Hij doet ook een oproep aan de gemeente om lokale
contactpersonen aan te wijzen, zodat inwoners sneller en gerichter contact met de gemeente
kunnen hebben.

Saskia heeft een mooi verhaal over de 10 mensen die zij thuis opvangt. Ze hebben de hele straat
ingeschakeld voor boodschappen e.a. zaken. Zij maakt lijsten met wat ze nodig heeft. Saskia heeft
lijst met mensen die opvang zoeken en vraagt mensen met opvangmogelijkheid naar haar te komen.

In de wandelgangen

 • Liesbeth heeft bij Miriam van GUH aantal Oekraïners in GUH in totaal en specifiek per
  kernen (waaronder Maarn) opgevraagd, info volgt. Vraag per mail gesteld.
 • Karin heeft burgemeester nogmaals om gebruik kleine ruimte in brandweerkazerne
  gevraagd. Hij vroeg of het niet in de 2 Marken kon. Aangegeven dat een eigen ruimte heel
  belangrijk is, niet dat er steeds iemand bij is. Hij zal de vraag uitzetten….

Een inspirerende avond waar veel enthousiasme en bereidheid om te helpen was.

Infoavond Oekraïne 01

Veel betrokken inwoners uit onze gemeente zijn aanwezig op de informatie avond over opvang en hulp Oekraïners. Initiatieven en ideeën worden uitgewisseld. Wat fijn dat we dit samen kunnen doen.

Veel betrokken inwoners uit onze gemeente zijn aanwezig op de informatie avond over opvang en hulp Oekraïners. Initiatieven en ideeën worden uitgewisseld. Wat fijn dat we dit samen kunnen doen.