03-03-2022 | E-mail bericht van Klaas Oudman

Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen.

Voortgang kabels en leidingen

Verschillende aannemers zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het (ver)leggen van kabels en leidingen. Aan de zuidzijde van het spoor, rondom de Engweg en de La Place is aannemer Van den Heuvel de werkzaamheden aan het afronden. De nieuwe gasleidingen worden aangesloten waarna de oude verwijderd kunnen worden. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot half april. Hierna kunnen de leilindes worden teruggeplaatst in de buurt van de oude locatie.

Henzen wegenbouw is klaar met de aanleg van de riolering aan de zuidzijde van het spoor. Aan de noordzijde is het grootste gedeelte van de persriolering ook al geplaatst tijdens de weekendafsluiting. Alleen nabij de tankstations aan de Woudenbergseweg moet nog geboord worden. We verwachten dat de hinder voor de omgeving hierbij beperkt blijft.

Tijdelijke invulling terrein Anderstein

In de updatemail van 23 november 2021 hebben we aangegeven u nader te informeren over de tijdelijke landschappelijke invulling van het voormalige bos bij Anderstein. Vanuit het project Spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen hebben we daar een eerste uitwerking voor opgesteld. Deze is beoordeeld door de verschillende dorpsraden en landgoed Anderstein als direct belanghebbende. Vanuit deze groepen werd aangegeven dat een bloemenweide inclusief een wandelpad en een paar bankjes een mooie oplossing zou zijn. De hondenweide die rechtsboven op de impressie is ingetekend, wordt overbodig geacht omdat hondeneigenaren liever het bos opzoeken.

In de tekening gaan we uit van een bloemenweide (lichtgroen) en de buitenrand krijgt een lage scheiding om het gebied te begrenzen en te voorkomen dat beschermde diersoorten zich in het gebied gaan vestigen. Er is nog ruimte voor het plaatsen van twee bankjes die gemaakt zijn van het hout van de eerder gekapte bomen (deze zijn nog niet ingetekend)

Het bestaande toegangshek bij de Woudenbergseweg (aan de zuidkant van het tijdelijke gebied) houden we in stand en we zetten nieuwe toegangshekken neer (zie de dikke zwarte streepjes). Eén aan de zuidzijde van het landgoed en één aan de Tuindorpweg (ook om daar de oversteekveiligheid te verbeteren).

Vanuit het project zijn we benieuwd naar uw mening over de voorgestelde tijdelijke inrichting, voor de duur van circa een jaar. Kleine aanpassingen op het voorstel of adviezen zijn zeker welkom. Deze kunt u toesturen naar Klaas Oudman, klaas.oudman@provincie-utrecht.nl.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via onderstaand emailadres.

Vriendelijke groet,

Klaas Oudman

Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen

Mailadres: klaas.oudman@provincie-utrecht.nl

Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl