Beste leden,

Dit is de laatste update van de commissie Verkeer en Veiligheid van 2023. We hebben jullie geprobeerd elke maand op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het werk van de commissie en we zullen dit in 2024 continueren.
In deze nieuwsbrief ook informatie rondom de ondertunneling. Hopelijk vind je tussen de kerstkalkoen en de oliebollen de tijd om deze nieuwsbrief te lezen.

Overleg Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH)
13 December hebben we overleg gehad met de GUH over de status van een aantal knelpunten. In het kort de stand van zaken:

Tweede versmalling bij Maarsweide.
Opdracht gegeven aan aannemer Bouwbedrijf Driebergen en die heeft materiaal in bestelling.

Algemene status onderhoud Haarweg:
De geplande schouw van wegen zal eind januari/begin februari afgerond zijn. Op basis van de uitslag zal gekeken worden of onderhoud of wellicht renovatie van de Haarweg nodig is. GUH zal resultaat met DR delen.

Slechte e/o ontbrekende verkeersborden
Onderzoek is afgerond. Binnen de GUH zijn er 1400 problemen geïnventariseerd. Om die reden is er een projectleider opgezet. DR krijgt nog door wanneer gestart wordt met het oplossen.

Realisatie zebrapaden
Bij de Rottegatsteeg is de aannemer 13-12 gestart Verwachting is dat de zebrapaden nog voor Kerst dus ook die op de Haarweg, gerealiseerd gaan worden. Er komt geen specifieke licht signalering (wel borden).

Hoogtebeperking Haarweg (inrijverbod vrachtverkeer)
Afgelopen maanden heeft de GUH 15 handhavingsmetingen uitgevoerd. Elke actie duurde ongeveer 30 minuten. Er is slechts 1 overtreding gesignaleerd. Dit bevreemdt de DR, vandaar dat de GUH in januari een extra verkeersmeting zal laten uitvoeren. Zo’n meting duurt 2 weken en er wordt 24/7 uur gemeten. DR zal aanwonenden Haarweg vragen naar hun observaties qua aantallen en tijdstip overtredingen. Na bestuderen van de resultaten zal bepaald worden welke vervolgactie nodig is. Uit observaties gedaan tussen 13 en 20 december blijkt dat er nog steeds relatief veel vrachtverkeer gebruik maakt van de Haarweg.

Optimalisatie (VRI) Verkeerslichten

De Dorpsraad heeft, bijna 2 jaar geleden, bij de Provincie hun zorgen geuit over een mogelijk “verkeersinfarct” tijdens de bouw van de ondertunneling.,

Nu de aannemer de fasering heeft duidelijk gemaakt, heeft de Provincie alsnog besloten om de verkeerslichten te gaan optimaliseren en rekening zal gaan houden met de gewijzigde verkeersstromen.
Er zal ook een fout worden aangepakt, die er nu voor zorgt dat de Haarweg soms na 1 à 2 seconden groen alweer op rood gaat.

Zodra er meer nieuws is zullen wij dit met jullie delen.

Tijdelijke fiets/voetpad

In fase 2 (mei 2024) beginnen de graafwerkzaamheden en wordt de Tuindorpweg afgesloten. Voor fietsers en voetgangers komt een tijdelijke oplossing. Afgelopen week heeft de Dorpsraad als gastheer met de aannemer, gemeente en provincie wandelend de mogelijkheden bekeken en besproken. De aannemer gaat met onze suggesties aan de slag en de verkeersdeskundigen van de gemeente gaan de plannen beoordelen.

De veiligheid is van het grootste belang. Deze tijdelijke oplossing zal worden gebruikt tot de overbrugging voor fietsers en voetgangers bij de Tuindorpweg zal worden opgeleverd.

De aannemer heeft toegezegd om dit waar mogelijk naar voren te halen.
Ook voor fietsers en voetgangers van en naar de Engweg wordt een tijdelijke, veilige oplossing gemaakt. Wij verwachten in het begin van volgend jaar hier meer over te kunnen melden.

Bestrating kruispunt Haarweg

De “tijdelijke” bestrating die na de eerste werkzaamheden, nu 2 jaar geleden, zijn aangebracht is ernstig verzakt. Voor fietsers is het na een regenbui niet mogelijk om bij het stoplicht te staan. De gemeente gaat dit de komende weken aanpakken zodat we tot de herinrichting van het kruispunt weer droog over kunnen.

Personele wisselingen

De commissie V&V is begin 2023 voortvarend van start gegaan en ook voortvarend geëindigd. Wel heeft een aantal leden van het eerste uur, wegens gezinsuitbreiding, hun deelname moeten beëindigen. Per 1 januari stopt ook Flip van de Waerdt i.v.m. drukke werkzaamheden. Gelukkig voor de commissie hebben zich 2 nieuwe leden gemeld. Zij stellen zich in het kort voor.

Reinier Bank
Mijn naam is Reinier en ik woon sinds mei 2022 met mijn gezin aan de Kolklaan. Na een aardige verbouwing is er eindelijk meer tijd voor lokale activiteiten en initiatieven. Vandaar mijn deelname aan de verkeerscommissie. Mijn planologische achtergrond zal daarbij van pas komen. In mijn vorige woonplaats heb ik samen met andere bewoners ook de gemeente voorzien van adviezen. Ik kijk er naar uit om mij voor de commissie in te zetten.

Matthias van den Hoek
Mijn naam is Matthias van den Hoek en ik ben sinds de zomer van 2021 met mijn vrouw Hrista in Maarsbergen komen wonen aan de Kolklaan 39.
Wij wonen op de hoek met de Haarweg en zijn al enige tijd verbaasd over het weggebruik. De centraal gelegen dorpsstraat doet naar onze beleving op dit moment afbreuk aan een prettig leefklimaat in ons dorp. Met diverse constateringen en mogelijke oplossingen hebben wij de Dorpsraad benaderd na een oproep eerder dit jaar. Tot onze vreugde bleek er reeds een verkeerscommissie te zijn opgericht om deze en andere issues te inventariseren en onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Na kennisgeving dat de commissie nog wel wat mankracht kon gebruiken heb ik mij eind november aangesloten en inmiddels de eerste vergadering met de gemeente mogen bijwonen. Ik hoop met mijn vakkennis als bouwkundig ingenieur en goed boerenverstand te kunnen bijdragen aan een verbeterd leefklimaat voor ons als inwoners van Maarsbergen.

Tot slot

Dit jaar heeft de commissie mede door de inzet van een aantal leden belangrijke mijlpalen bereikt maar we zijn er zeker nog niet.

We hebben ons met name gericht op de veiligheidssituatie van de Haarweg maar we zien nu dat er in toenemende mate samenhang is met het project ondertunneling. Plan is om die 2 commissies langzaam in elkaar te schuiven. Doel is uiteindelijk te zorgen voor een verkeersluwe en veilige bebouwde kom. Elk lid kan daarbij zijn steentje bijdragen want helaas constateren we ook dat inwoners van Maarsbergen zich niet altijd aan de verkeersregels houden. Maak er voor 2024 een goed voornemen van, om samen met de DR en de commissies Verkeer&Veiligheid en Ondertunneling, te zorgen voor een veilig Maarsbergen.

Resteert u allen mooie kerstdagen en een gezond 2024 te wensen.

Joke, Olga, Pim, Matthias, Reinier, Flip