In mei hebben we u geïnformeerd over de doelstelling en actieplannen van de commissie Verkeer & Veiligheid van de Dorpsraad Maarsbergen. Veel bewoners maken zich zorgen maken over de verkeerssituatie van de Haarweg, Rottegatsteeg en Griftdijk. Om die redenen hebben we in samenspraak met een aantal actieve leden het volgende gedaan:

Haarweg
Alle knelpunten rond de Haarweg zijn geïnventariseerd en gekeken is naar mogelijke oplossingen.
In totaal zijn we op 20! knelpunten uitgekomen. We hebben dit uitgewerkt in een rapport voor de gemeente en voorzien van foto’s. Voorbeelden: slecht onderhoud, vieze of ontbrekende verkeersborden, scheve lantaarnpalen, gevaarlijk wandelpad, onduidelijke voorrangsregels. Kortom de eens zo goed onderhouden en relatief veilige Haarweg is verworden is tot een sterk verouderde, onveilige en verloederde weg.
Dank nog aan de vele leden die hun zorgen met de commissie hebben gedeeld.

Snelheid
Tussen 20 en 23 juni hebben we op diverse tijdstippen snelheidsmetingen gedaan met een radar systeem van Veilig Verkeer Nederland. Er is gemeten op de Haarweg, Rottegatsteeg (30 km/u deel) en de Griftdijk (richting N226).
De resultaten waren ronduit schokkend:

 • Op de Haarweg (30 km/u) reed 94% te snel (op basis van 311 metingen);
 • Op de Rottegatsteeg (30 km/u) was dat 88% (op basis van 32 metingen);
 • Op de Griftdijk (60 km/u) 76% (op basis van 136 metingen)

Hoe hard rijdt u op deze wegen?

Verkeersstromen
Op de T-kruising Rottegatsteeg – Haarweg hebben we op vrijdagmiddag waren er gedurende 20 minuten, 112! voertuigbewegingen. Observaties waren onder meer:

 • Dat dit gevaarlijke situaties opleverde voor fietsers en overstekende kinderen.
 • Voorrangssituatie onduidelijk is voor veel verkeersdeelnemers.
 • Vrijwel iedereen haast heeft, er wordt wat afgejakkerd.
 • Veel vrachtauto’s en bestelbusjes de Haarweg gebruiken om van/naar industrieterrein te komen/gaan. Pluim voor Van Wolfswinkel, waarvan alle auto’s keurig over de Griftdijk rijden.

Overleg Gemeente

Op maandag 26 juni hebben we overleg gehad met een vertegenwoordiger van de gemeente. In dat gesprek is duidelijk naar voren gekomen dat de gemeente de problemen herkend/erkend en graag wil werken aan structurele oplossingen.

De volgende afspraken hebben we gemaakt.

 • Gedurende de zomermaanden gaan we een aantal opties uitwerken voor de Haarweg
 • Nader onderzoek wordt gestart over noodzaak/lokatie zebrapad op Haarweg/Rottegatsteeg
 • Oversteek voor fietsers op Tuindorpweg (richting Maarn) en oversteek bij Het Vosje wordt op korte termijn herkenbaarder/veiliger gemaakt
 • Verkeersituatie Maarsweide/Haarweg (extra wegversmalling) wordt nader uitgewerk

In september is er een vervolgafspraak en de verwachting is dat we in Q4 samen met de gemeente een enquête gaan houden om de voorkeuren voor de diverse opties te peilen.

Heeft u vragen over de commissie V&V, heeft u specifieke zorgpunten over de Haarweg en/of andere wegen? Meld dit svp bij info@dorpsraadmaarsbergen.nl