In juni hebben we u geïnformeerd over de inventarisatie van de knelpunten van de Haarweg, de resultaten van de snelheidsmetingen op de Haarweg, Rottegatsteeg en Griftdijk en de resultaten van overleg met de Gemeente. In deze update informeren we u over de laatste stand van zaken.

Haarweg

 • De DR heeft artikel gemaakt voor nieuwsblad De Kaap. Het artikel kunt u nalezen op:
  Nieuwsblad De Kaap
 • De DR heeft vlak voor het einde van de vakantie en start schoolseizoen, 2 verkeersbanners opgehangen op de Haarweg. Met dank aan Adri van den Essenburg.
 • Alle bedrijven (75) in Haarbos en Ambachtsweg hebben een brief gekregen met verzoek:
  • Vraag uw personeel, klanten, leveranciers zo veel mogelijk gebruik te maken van de N226, Griftdijk, Rottegatsteeg. Vermijd de Haarweg zoveel mogelijk.
  • Vraag vrachtverkeer zich te houden aan de regel dat er vanaf het kruispunt bij de kerk er een inrijverbod voor vrachtverkeer geldt richting Ambachtsweg/Haarbos.
  • Mocht er toch noodzaak zijn de Haarweg te gebruiken neem de snelheidslimiet van 30km/uur in acht.

 

Snelheid

 • De DR heeft de resultaten van de snelheidsmetingen gedeeld met de wijkagent en gevraagd om:
  • Actieve controle overtreding inrijverbod vrachtverkeer Haarweg
  • Actieve controle snelheid op Griftdijk

Overleg Gemeente

Op woensdag 20 september hebben we opnieuw overleg met de Gemeente UH. Ter voorbereiding zijn gedurende de zomermaanden:

 • Aantal opties uitgewerkt voor de Haarweg
 • Knelpunten voor Maarsweide geïnventariseerd

De gemeente UH zal verder gevraagd worden:

 • Standpunt in te nemen over noodzaak/lokatie zebrapad op Haarweg/Rottegatsteeg
 • Datum af te geven wanneer oversteek voor fietsers op Tuindorpweg (richting Maarn) en oversteek bij Het Vosje herkenbaarder/veiliger gemaakt

Heeft u vragen over de commissie V&V, heeft u specifieke zorgpunten over de Haarweg en/of andere wegen? Meld dit svp bij info@dorpsraadmaarsbergen.nl