Beste inwoner van Maarsbergen,

Onlangs heeft u een brief ontvangen van aannemer Hak die inmiddels gestart is met het verleggen van een militaire pijpleiding, parallel aan de A12. Het verleggen van de leiding is nodig om de spooronderdoorgang Maarsbergen mogelijk te maken.

Helaas was de informatie over de werkzaamheden naar de omgeving niet volledig en niet op alle punten juist. Als projectteam vinden we dit dan ook erg vervelend en bieden hiervoor onze excuses aan. Wij spannen ons in om dit in de toekomst, samen met de aannemers, beter te doen.

We begrijpen dat er onder veel inwoners nog vragen zijn over deze en toekomstige werkzaamheden. Daarom organiseren we op donderdag 21 oktober in avond van 19.00-21.00 een inloopmoment in het gebouwtje achter de kerk.

In deze brief kunt u meer lezen over:
1. Het verleggen van de militaire pijpleiding
2. De verkeersmaatregelen tijdens de verlegging
3. De overige werkzaamheden voor de komende tijd
4. Waar u terecht kunt met vragen.

1. Het verleggen van de militaire pijpleiding
Aannemer Hak is op 4 oktober gestart met de werkzaamheden voor het verleggen van de militaire pijpleiding. Deze pijpleiding maakt deel uit van het Central Europe Pipeline System en loopt parallel aan de A12. De werkzaamheden vinden plaats op een deel van de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. De werkzaamheden betreffen boringen, laswerk en opgravingen van oud leidingwerk en duren naar verwachting tot 17 december waarbij er hinder en vertraging zal zijn voor het verkeer.

2. Verkeersmaatregelen tijdens de verlegging
Tuindorpweg

 • Op een deel van de Tuindorpweg is tijdens de werkzaamheden een om-en-om regeling van toepassing waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid door verkeersregelaars en tijdelijke verkeerslichten. De Tuindorpweg blijft hiermee in beide richtingen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
 • Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Woudenberg-Quatre Bras-Amersfoortseweg (N226-N224-N227). De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
 • Op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober vragen de werkzaamheden op de Tuindorpweg meer ruimte dan op de andere dagen. Daarom zal er op die dagen periodiek sprake zijn van een volledige afsluiting van de Tuindorpweg. Ook het bestemmingsverkeer zal op die dagen de omleidingsroute voor doorgaand verkeer moeten volgen (zie hierboven).
 • De brandweerkazerne van Maarn/Maarsbergen blijft gedurende de hele periode bereikbaar voor personeel.
 • De nood- en hulpdiensten krijgen bij calamiteiten altijd een snelle doorgang.

Haarweg

 • De Haarweg is volledig afgesloten vanaf 18 oktober tot half december voor autoverkeer.
 • Fietsers en voetgangers kunnen via de stoep van de Haarweg de werkzaamheden passeren.
 • De woningen en de kerk blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers.
 • De parallelweg van de Woudenbergseweg (N226) blijft bereikbaar.
 • Het verkeer van en naar de Samuel de Marezhof wordt via de Rottegatsteeg met borden omgeleid.
  De bewoners van de Haarweg zijn persoonlijk benaderd door de aannemer over hun bereikbaarheid.

3. De overige werkzaamheden voor de komende tijd
Naast het verleggen van de militaire pijpleiding (zie hiervoor) gaan we tot aan de zomervakantie van 2022 aan de slag met een grote hoeveelheid voorbereidende werkzaamheden:

 • Verleggen van diverse kabels en leidingen.
 • Verleggen van de riolering op de Tuindorpweg en op andere straten in Maarsbergen
 • Verplaatsen van de leilindes voor de La Place.
 • Rooien van bomen op het landgoed Anderstein ten noorden van de Tuindorpweg en tussen het spoor en de A12 rondom de P&R.

Het verplaatsen van de leilindes en het rooien van de bomen gebeurt pas nadat de benodigde
vergunningen zijn verleend. Zodra we meer informatie hebben over de planning van bovengenoemde
werkzaamheden, hoort u dat van ons.

4. Vragen?

Met vragen, zorgen of suggesties kunt u terecht bij:
Klaas Oudman, omgevingsmanager spooronderdoorgang Maarsbergen
klaas.oudman@provincie-utrecht.nl
06-36371990

Meer achtergrondinformatie over het project vindt u op www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl

Wij hopen u voor dit moment voldoende informatie te hebben gegeven. Zodra wij nieuwe informatie hebben over de werkzaamheden, hoort u dat van ons.

Met vriendelijke groet,

namens het projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang,
Klaas Oudman,
omgevingsmanager provincie Utrecht