Afgelopen week heeft u een flyer door de bus gekregen. Op één zijde stond de de “Save the date” van Het Dorpsfeest op 1 juli, maar op de anderzijde stond de informatie over onze nieuwe commissie Verkeer & Veiligheid. Hieronder vind u de informatie nogmaals digitaal.

Bewoners Maarsbergen maken zich de meeste zorgen over de verkeersveiligheid.

Dit was 1 van de hoofdconclusies uit de bewonersenquête die de Dorpsraad Maarsbergen alweer enige tijd geleden heeft gehouden. Reden dus voor het bestuur om in 2023 een aparte commissie Verkeer & Veiligheid te starten.
We kennen allemaal wel een aantal onveilige situaties binnen en buiten de bebouwde kom of je nu in de auto zit en naar de oprit van de A12 wilt, gezellig met de familie aan het fietsen bent in het buitengebied of de kinderen wandelend naar school wil brengen. En het lijkt erop dat het aantal zorgpunten alleen maar toeneemt.

Inmiddels heeft een aantal leden zich aangemeld om actief een aantal van de meest belangrijke knelpunten aan te pakken.
Ervaart u een onveilige verkeersituatie of heeft u een suggestie die de verkeersveiligheid ten goede komt? Meld het bij de commissie Verkeer&Veiligheid van de dorpsraad in Maarsbergen.

U kunt ons helpen door verkeersonveilige situaties te melden, bij
voorkeur zo concreet mogelijk (liefst met foto) dit kan via de website of u kunt het sturen naar info@dorpsraadmaarsbergen.nl