Stichting Museum Valkenheide beheert vanaf 1998 haar museumcollectie over de 110 jarige geschiedenis van Valkenheide en de jeugdzorg in het algemeen. Sinds dat jaar zijn ze gevestigd op de benedenverdieping van een voormalige werkplaats (tevens gemeentelijk monument) op het Valkenheide terrein in Maarsbergen. Als museum bewaren en tonen ze belangrijk erfgoed, maar zijn tevens een gewaardeerde ontmoetingsplek voor (oud) pupillen.

Op 25-04-2022 ontvingen ze als bestuur een brief van hun huisbaas Pluryn. Het gebruiksrecht van hun verdieping (die ze al 23 jaar gebruiken) wordt door de afdeling vastgoed van Pluryn betwist. Vervolgens werd hun medegedeeld dat het pand vervallen en onveilig is. Samenvatting is dat de sloten van het museum op 1 mei worden vervangen en ze worden geacht de collectie voor 1 juni uit het pand te verwijderen.

Als bestuur zijn ze zeer ontdaan door deze gang van zaken en de wijze waarop door Pluryn wordt gecommuniceerd. In een schrijven hebben ze aan de directie laten weten niet akkoord te gaan met het vervangen van de sloten/ cq het per direct opzeggen van hun huurovereenkomst.

Ondertussen zijn ze als stichting bezig juridisch advies in te winnen. Maar hopen vooral dat ze hier in goed overleg met Pluryn uit gaan komen. Het erfgoed dat zij bewaren mag niet verloren gaan!

Petitie:

Ze zijn een petitie gestart waarmee u hen kunt ondersteunen bij het openhouden van ons unieke museum.

https://petities.nl/petitions/laat-museum-valkenheide-niet-verloren-gaan

Voor meer informatie:

Email:                 info@museumvalkenheide.nl

Tel:                      088 – 7793138

Website:            www.museumvalkenheide.nl