Beste leden,

Op de ALV is goedkeuring gegeven om de contributie ook te innen via automatische incasso (SEPA). Bij de uitnodiging voor de ALV zat al een mandaat in de bijlage, de eerste mandaten heeft de penningmeester dus ook al ontvangen.

Hierbij stuur ik u even meer informatie over de Automatische Incasso.

Automatische incasso
Dorpsraad Maarsbergen biedt de mogelijkheid om de contributie door middel van een automatische incasso te betalen. Een automatische incasso maakt het zowel u als ons gemakkelijk. Met een automatische incasso wordt de verschuldigde contributie rechtstreeks van uw bank of giro afgeschreven, zodat wij uw betaling altijd tijdig ontvangen. U loopt met een automatische incasso geen enkel risico, daar u de afschrijving zelf weer ongedaan kunt maken of de automatische incasso stop kunt zetten.

De spelregels
Automatisch afschrijven maakt het u gemakkelijk:

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U hoeft nooit meer de wijzigingen in het contributiebedrag zelf aan te passen;
  • U kunt het afgeschreven bedrag altijd terug laten boeken of uw machtiging intrekken
  • Wij innen het bedrag pas na goedkeuring van de contributie op de ALV en het verzenden van de factuur.

Een automatische incasso kan alleen plaats vinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op de machteging (PDF), plaats uw handtekening en stuur uw machtiging retour aan de penningmeester (penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl)

Dus stuur aub snel, uw getekende mandaat (toestemming) naar de penningmeester en wij zorgen ervoor dat uw (Europese) automatische incasso in orde komt.