Graag wil DMM op 11 mei de inwoners meer vertellen over waar we staan in co-creatie traject en mee te denken in plus- en knelpunten én mogelijke oplossingen voor knelpunten voor de huidig voorliggende concept vlekkenplan scenario’s. Deze vlekkenplannen geven alleen een indruk of de combinatie van functies van de voorzieningen haalbaar zijn op de voorliggende locaties qua m2. En dus niks definitiefs over wat waar en met welke voetprint komt. Want mogelijk is nog synergie te halen uit combineren van functies op dezelfde plek en ook kan nog in meerdere bouwlagen gedacht worden. Of wordt uiteindelijk na input van inwoners gekozen voor spreiding van functies over de locaties. Dat ligt nog allemaal open. Op basis van de uitkomsten van de analyses in Fase C wordt een masterplan opgesteld voor de Gemeente Raad. Op basis daarvan kan dan in fase D pas toegewerkt worden naar daadwerkelijke bouwplannen.
 
Meer info over co-creatietraject Doe Maarn Mee? Kijk dan op:  Samenwerken aan de toekomst van onze dorpse voorzieningen – Doe Maarn Mee!
 
Of meld je aan voor de DMM-nieuwsbrief: Geef je emailadres door via info@doemaarnmee.nl of gebruik de aanmeldtool onder aan de homepage van www.doemaarnmee.nl  
 
Hopelijk lukt het dan met elkaar om zoveel mogelijk inwoners van Maarsbergen betrokken te krijgen bij DMM. Het zou het uitgebreide voorwerk van de deelnemers aan Fase C een enorme boost kunnen geven naar het vervolg. Alvast hartelijk dank!
Wat achtergrond info voor het Dorpsberaad zelf:
Vanuit Doe Maarn Mee (DMM) merken we dat nog weinig mensen uit Maarn en Maarsbergen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond Fase C van DMM. Het Doe Maarn Mee co-creatie traject zet zich in voor behoud en doorontwikkeling van de voorzieningen in Maarn voor de dorpen Maarn en Maarsbergen.
 
In fase A en B hebben veel inwoners input geleverd en meegedacht over de randvoorwaarden waaraan deze voorzieningen en het project uiteindelijk moeten voldoen. In fase C is een groep van zo’n 25 inwoners vanuit fase A en B aan de slag te gaan om op basis van de geformuleerde uitgangspunten een aantal ruimtelijke puzzels te leggen voor de 4 betrokken locaties in Maarn. Het is nu het moment om deze eerste concept ruimtelijk vlekken plannen te delen met de dorpen en daar input van de inwoners op te vragen. Dit leidt tot nu toe tot wat consternatie, omdat inwoners denken dat dit bouwplannen zijn. NIET DUS!
 
Namens de communicatiegroep Doe Maarn Mee
Olav Loeber
Huug van der Vlist
Margo Visser
Bianca Kamphuis
Rolinka van Markus