Er komt glasvezel in Maarsbergen!

Goed nieuws voor de inwoners van Maarsbergen maar ook voor Maarn en Overberg. De inwoners hadden door de verlenging van de campagne iets langer de tijd om zich aan te melden voor glasvezel. Nu er voldoende animo is kondigt DELTA Fiber Netwerk aan dat er ook daadwerkelijk glasvezel wordt aangelegd.

De eerste contacten met “glasvezel buitenaf” zoals het toen nog heette, waren geïnitieerd door Dorpsraadbestuursleden Joke van den Essenburg en Jan Huyser. Zij zagen de activiteiten rond de aanleg van glasvezel in het buitengebied en vroeg zich af of e.e.a. ook niet in de dorpskern gerealiseerd kon worden en namen contact op. Het vervolg is bekend. Er werd een project gestart voor de dorpen Overberg, Maarsbergen en Maarn.

Ambassadeur voor Maarsbergen

Als ambassadeur om mededorpsbewoners op deze unieke kans te attenderen, werd Henry Beuks benaderd. Hij behoorde tot de 1e 25 bewoners die zich aangemeld hadden en is beroepsmatig als ICT-er goed op de hoogte hoe belangrijk het is dat ons dorp de beschikking krijgt over een dergelijke voorziening. Henry werd in 1961 geboren in de van Beuningenlaan en sinds 1987 woonachtig op de Ridder Fulcolaan. In het kader van dit project organiseerde hij een 2-tal extra info- en aanmeldavonden in ’t Gebouwtje achter de kerk, daar men aanvankelijk, geen enkele avond in Maarsbergen gepland had staan. De avonden waren een groot succes. Ook werd liefst 3x huis aan huis een persoonlijke brief bezorgd om de inwoners op de unieke mogelijkheid een gratis glasvezelaansluiting in hun huis te krijgen te wijzen. Uiteindelijk werd het vereiste deelname % van 35% in Maarsbergen ruimschoots behaald.

Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar.

Daisy Meekes, projectleider: “Tijdens de campagne in Maarn, Maarsbergen en Overberg is er veel werk verzet om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs en lokale verkopers hebben, zelfs in deze coronatijd, alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En met succes, want in de laatste week was mede daardoor een mooie eindsprint zichtbaar in het aantal aanmeldingen. We zijn dan ook erg verheugd dat we kunnen melden dat er glasvezel komt!”

Naar verwachting start de aanleg in de 3 dorpen begin 2021 en is voor het einde van het jaar afgerond. Steeds als er een blokje huizen aangesloten is wordt de aansluiting hiervan opgeleverd. Hierdoor kan het dus zijn dat bijv. de inwoners van Maarsbergen maanden eerder of later hebben dan bijv. de inwoners van Maarn, afhankelijk van waar de aannemer begint die thans bezig is zijn planning op te stellen..

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd. 

Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws.

Op https://www.deltafibernetwerk.nl/mijn-status/ is na het ingeven rechts bovenin van uw postcode en huisnummer, de status van het project te volgen.