Als het goed is hebben alle bewoners in Maarsbergen afgelopen dagen een flyer gevonden in de brievenbus of op de deurmat en De Mare-special, het blad van VBMM, waarin uitgebreid uit de doeken wordt gedaan wat het doel is van dorpsparticipatie. De gemeente is initiatiefnemer, maar VBMM ondersteunt de gemeente en vraagt iedereen zijn of haar inbreng te hebben in het ontwikkelen van een toekomstvisie (2040) voor de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug. De Dorpsraad heeft een richtinggevende rol gespeeld in het traject door deel te nemen aan de voorbereidende gesprekken met de gemeente, feedback te leveren op de eerste versie van de enquête en heeft mede voor verspreiding van de flyers in Maarsbergen gezorgd. Wij steunen het initiatief van de gemeente en willen daarom nogmaals bij iedereen onder de aandacht brengen om vooral uw stem te laten horen en de enquête, online, voor 6 april in te vullen. Ook tijdens de (digitale) dialoogsessie van 8 april om 19.00 uur kunt u in gesprek gaan met de gemeente over de toekomst van ons dorp. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.heuvelrug.nl/toekomstvisie of de QR code op de voorkant van de flyer scannen met de camera op uw telefoon.

De Dorpsraad vindt het belangrijk dat bewoners hierbij aangeven wat voor Maarsbergen van belang is. Hoe vaker bijvoorbeeld de tankstations of budget voor het project Hart voor Maarsbergen als pijnpunten c.q. aandachtspunten genoemd worden, hoe meer deze onderwerpen ook de aandacht krijgen. De Gemeenteraad. vindt bewonersparticipatie heel belangrijk en met de verkiezingen over een jaar, moeten we proberen onze belangrijkste punten op de politieke agenda te krijgen.

Dus laat uw stem horen en vul de enquête in!

Vul de online enquête Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug in voor 6 april.
https://new.maptionnaire.com/q/2jck2wuf4nm7

En schrijf u in voor de dialoogsessies over de Toekomstvisie op 8 april (19.00 uur)