Reactie gemeenteraad UH op PIP onderdoorgang Maarsbergen.

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het op 10 december 2019 door u genomen besluit tot vaststelling van
het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen” en de
daaropvolgende terinzagelegging. Op 7 november 2019 heeft u ons een brief gestuurd, waarin u de
voorbereiding van het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen”
heeft aangekondigd en de procedure uiteenzet. Middels deze brief maken wij gebruik van de in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geboden mogelijkheid tot het geven van een reactie op het
plan. Lees meer…

Eerste jaarverslag Dorpsraad Maarsbergen.

Jaarverslag 2018 en 2019
Inleiding
De Dorpsraad Maarsbergen is door het huidige bestuur bij notariële akte als vereniging opgericht op 28 november 2018.
Het ledenaantal bedraagt 84 op 31 december 2019.

Algemene ledenvergadering.

Op 3 februari 2020 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats in Het Gebouwtje. Hier werd het bestuur vastgesteld.

Bestuurssamenstelling
Wout Karelse Voorzitter
Olga Matthijssen Secretaris (teruggetreden op 1 april 2019)
Marc van Toor Bestuurslid. Lees meer…

Geen verdere vertraging!

Als Dorpsraadsbestuur wordt ons bijna iedere dag gevraagd: ‘Wanneer wordt er nu eens eindelijk begonnen met de ondertunneling? Er wordt al zolang gepraat en het wordt alleen maar drukker in Maarsbergen.’

10 jaar praten is genoeg!!
De Dorpsraad steunt het besluit voor de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. Zo maken we een echt dorpscentrum, zonder dampend verkeer. Daarom wil de Dorpsraad:

  • DUIDELIJKHEID
    EN VOORTGANG

Er is jarenlang
gesproken en uitgesteld. Lees meer…

Uw huis klaar voor de toekomst?

Stel je voor: je woning aangesloten op glasvezel en zo
voorbereid op de toekomst. Niet alleen om snel video’s te kunnen
kijken, maar denk eens aan digitale zorg aan huis. Bijvoorbeeld via
een beeldverbinding met de huisarts. Zo’n toepassing is binnen
afzienbare tijd niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Dat vertelde … Jansen, van Glasvezelbuitenaf ons op 2 december. Tijdens een inspirerende informatieavond aan de Dorpsraad legde hij uit hoe aansluiting op het glasvezelnetwerk Maarsbergen toekomstklaar maakt. Lees meer…