Vandaag, zaterdag 26 november, was de informatiebijeenkomst over de status en de voortgang van het ondertunnelingsproject N226 in Maarsbergen.

Ontvangst

Dorpsraad Maarsbergen had voor deze gelegenheid alle bewoners van Maarsbergen uitgenodigd.  Speciale gasten waren de projectleiders van ProRail, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie.

Op deze zonovergoten middag, in een ambiance van een klein tentendorp, waren alle kaarten van de nieuw te realiseren infrastructuur op tafel gelegd. Heldere plattegronden van de nieuwe situatie aangevuld met fotogenieke afbeeldingen van de rondweg, rotonde, fietstunnel e.d.

Dit met een opkomst van meer dan 50 bewoners, overwegend gehuld in stevige jassen en degelijke bergschoenen, die werden onthaald op koffie, thee en lekkernijen van Bakker Bos.

Toelichting en rondleiding

De aftrap werd verzorgd door de penningmeester van de Dorpsraad Maarsbergen, Vincent Post, die direct duidelijk maakte dat hier historie werd geschreven: “we staan aan de vooravond van een grote infrastructurele omwenteling in Maarsbergen”.

Direct aansluitend kwam de planontwikkelaar van ProRail, de heer Erik Rhebergen, aan het woord die een heldere toelichting gaf op het project inclusief de laatste ontwikkelingen. Onder meer betrof dat de herpositionering van de fietspaden, zowel die richting de Engweg als die richting Maarn. Deze laatste was aanvankelijk gepland langs het spoor, maar is nu voorzien in het verlengde van de Tuindorpweg.

Projectleider van ProRail, Arend Rook, gaf aan dat vanuit efficiency overwegingen allereerst de toegang tot de Engweg zal worden aangepast en tegelijkertijd de Bosweg zal worden aangelegd. Hierdoor ontstaat namelijk ruimte om (met minimale verkeershinder) de rondweg op te bouwen. De rondweg die vanuit het Noorden een enkele strook kent en vanuit het Zuiden een dubbele strook.

De aanwezige, zeer betrokken en geanimeerde bewoners reageerden met een grote variëteit aan vragen die allemaal duidelijk en eenduidig werden beantwoord.

Na deze openingsscene begaven we ons voor een korte rondwandeling over het bouwperceel, waarbij de contouren van de rotonde, de Bosweg richting Maarn en de exacte positie van de ondertunneling werden bekeken en besproken. Dit was een verlichtend moment waarin ook de consequenties voor flora en fauna van een nadere toelichting werden voorzien.

Ter afronding kwam onze wethouder, de heer Gerrit Boonzaaijer, de bijeenkomst verlevendigen onder meer met de toezegging dat hij zich, vanuit zijn nieuwe positie, vol zal inzetten voor een adequate voltooiing van dit inmiddels decennia lang durend project.

Planning

Planning is dat in de komende maanden de aanbesteding van dit project zal worden gerealiseerd, zodat in maart de aannemer kan worden geselecteerd en in de loop van 2023 met de uitvoering kan worden gestart. Oplevering van het project staat nog steeds gepland in 2026.

Communicatie

Met de projectleiders is besproken dat periodieke communicatie richting de bewoners over de voortgang van de werkzaamheden van essentieel belang is om het nodige draagvlak te waarborgen.

Dorpsraad Maarsbergen heeft deze bijeenkomst met veel plezier georganiseerd. Wij zijn bijzonder opgetogen over het aantal bewoners dat zich betrokken en geïnteresseerd heeft getoond.

Voor meer informatie en tekeningen, kijk op: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl