Verslag informatieavond over de toekomst van de ´Grote Bloemheuvel´ van 11 juli 2022.

Al tientallen jaren voor vele bewoners maar ook buitenstaanders een doorn in het oog: de vervallen monumentale boerderij op de hoek van de Tuindorpweg en de Woudenbergseweg: ‘de Grote Bloemheuvel’. Eigenaar, Hans van Nuyssenborgh, heeft al zo’n 5 jaar toestemming om het terrein te bebouwen en het een nieuwe bestemming te geven. Plannen varieerden in de afgelopen jaren van een hotel, een zorghotel en nu wordt het definitief een zorgcomplex voor ouderen met een 24 uurs zorgindicatie.

De avond was bedoeld om inwoners en andere belangstellenden kennis te laten maken met de exploitanten en de concrete invulling van het perceel. Het zaaltje achter de Dorpskerk was goed bezet met een aantal gemeentelijke politici, vertegenwoordigers van belangenorganisaties (MMN, seniorenplatform, VBMM en de Dorpsraad met 3 bestuurders) en belangstellenden. Er was koffie en gebak van bakker Bos.

Hans Oosterkamp was de avondvoorzitter en de belangrijkste sprekers waren Jan van Dijk, architect, landschapsarchitect Ivo Soudant en de 2 zorgondernemers, Nicole van den Broek en Frans Tanis, die samen de directie zullen vormen van het complex.

Er werd een presentatie getoond van het hele complex inclusief de nieuwe Grote Bloemheuvel. Het nieuwe zorgcomlpex wordt gebouwd in een soort halve U bocht met een brasserie aan de linkervoorkant. Aan de wegkant (Tuindorpweg) staan grote bomen en er loopt een openbaar voetpad. De gevel is ‘doof’. Dat betekent dat er geen openingen (ramen) zitten in de gevel, waardoor er allerlei geluid besparende maatregelen, zoals een geluidswal, niet genomen hoefden te worden.

Er is plaats voor 100 bewoners. Iedere bewoner heeft een appartement, wat eigenlijk meer alleen een ruime slaapkamer is, waar men slaapt en zich naar behoefte kan terugtrekken. Het gebouw is opgedeeld in 8 units met ieder een eigen gemeenschappelijke ruimte, die dienst doet als huiskamer. Daarnaast heeft elke unit een eigen keuken. De bewoners koken met elkaar. Elke unit (14 a 15 bewoners) heeft een eigen team van verpleegkundigen en een activiteitenbegeleider. De eigen bijdrage voor bewoners komt uit op tussen de € 1.500 en € 2.500,- per maand. Alle bewoners huren het appartement.

De Grote Bloemheuvel als monument wordt in ere hersteld, maar krijgt óók een woonbestemming voor 5 appartementen. De eerdere plannen voor een horecagelegenheid hebben het niet gehaald, wat bewoners jammer vonden. De brasserie kan gebruikt worden om er een bakje koffie te doen, maar ook daar werd duidelijk dat het niet een openbaar restaurant wordt. De meeste bewoners van het complex zullen een medische indicatie hebben om er te wonen. Op een vraag of een echtpaar ook welkom was, waarvan 1 een indicatie heeft en de andere niet, werd geantwoord dat dat nog ter bespreking is.

De zorgondernemers zijn mensen uit de praktijk. Ze runnen Zorgcentrum Nieuw Boschzicht in Leersum, dat volgens het zelfde principe is opgezet en een groot succes is. Zilveren Kruis is dan ook grote voorstander van het nieuwe, grote zorgcomplex in Maarsbergen. De zorgondernemers willen graag verbinding hebben met het dorp. Ze hielden een overtuigend verhaal.

Op het perceel zijn 53 parkeerplekken en dat moet voldoende zijn, omdat de bewoners geen eigen auto hebben. In het ontwerp is rekening gehouden met het nieuwe dorpsplein voor de kerk; daar sluit het nieuwe openbare voetpad op aan.

Op dit moment loopt de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan en parallel daaraan de vergunningsaanvraag. Planning: maart 2023 moet het bestemmingsplan gewijzigd zijn en de vergunning verleend  als het hele traject zonder vertraging verloopt. Dat is cruciaal, maar de voortekenen zijn positief. Iedereen wil dat er eindelijk wat gebeurt op het steeds verder in verval rakende perceel. De oplevering zal dan rond het late voorjaar 2024 zijn. Men rekent zo’n 60 weken voor de bouw.

Vanuit de zaal kwam de oproep om bewoners tijdens het hele bouwproces op de hoogte te houden. Verder werd gevraagd of een partij zich al bezig hield met het nieuwe dorpshart. Er worden al oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende partijen, waarbij ook de Dorpsraad gesprekspartner is. Het dorpshart wordt pas gerealiseerd als het hele ondertunnelingstraject in 2026 klaar is, maar de voorbereidingen daartoe zijn voorzichtig begonnen.

Het was een hele positieve avond!

 

 

Hieronder nog wat meer links over dit onderwerp.