Nieuws van de commissie
In augustus hebben we u geïnformeerd over de brief die we gestuurd hebben aan alle bedrijven op Ambachtsweg en Maarsweide over de te hoge snelheid en vrachtverkeer over de Haarweg. Tevens hebben we gemeld dat er banners zijn geplaatst i.v.m. de start van nieuwe schooljaar.
In deze update informeren we u over de laatste stand van zaken. Want we hebben goed nieuws te melden. Het lijkt erop dat de gemeente de problemen rond met name de Haarweg serieus gaat nemen. In het kort:

Overleg met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Op 20 september hebben we overleg gehad met een Adviseur Mobiliteit van de gemeente, David van der Vegt. Het was een goede bijeenkomst waar we alle knelpunten van Maarsweide en Haarweg nog een keer uitgebreid besproken hebben. Resultaat van dit overleg was een actielijst waarbij de adviseur aangegeven heeft begin oktober met een reactie te komen. Dit is inderdaad gebeurd en de resultaten zijn als volgt.

Zebrapaden (Voetganger Oversteek Plaats = VOP))
De foto in de header, een foto uit de jaren ‘60 waar de Haarweg reeds een zebrapad had bij de oversteek naar school.

Helaas is die verdwenen bij de ‘herinrichting’. Maar goede nieuws is dat de gemeente begin november een verkeersbesluit gaat publiceren waarin onder meer twee zebrapaden op de Haarweg staan genoemd. Op onderstaande afbeelding wordt aangegeven op welke twee locaties de zebra’s gesitueerd gaan worden:

Locatie 1: Haarweg 28a Maarsbergen
Locatie 2: kruising Haarweg/Rottegatsteeg

Bij locatie 1 zal de gemeente een van de huidige drempels opnieuw aanbrengen en hier een breder plateau van maken. Hierop zullen dan de bekende witte strepen komen.

Bij locatie 2 zal het huidige voetpad verlegd worden, zodat er een haakse oversteek komt met de witte belijning.
Onderstaand een simpele schets:

In het rood is het nieuwe voetpad ingetekend.
De aannemer heeft de materialen afgelopen week besteld en kan de aanpassingen dit jaar nog aanbrengen (onvoorziene omstandigheden hierbuiten gelaten).

Inrijverbod vrachtverkeer

  • Binnen het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) is vanaf heden aangegeven dat de Haarweg niet voor vrachtverkeer bestemd is. Hiermee kan het verkeer niet 100% worden tegengehouden, maar zeker onbekenden zullen de route minder snel nemen, want de GPS geeft het niet langer aan.
  • De politie is gestart met handhaving rondom het vrachtwagenverbod. Zij zullen eerst de bedrijven aanspreken en duidelijk maken dat het verbod er is en er gehandhaafd gaat worden.

Weren van niet-bestemmingsverkeer

  • Om te bepalen hoe al het sluip(vracht) verkeer definitief van de Haarweg geweerd kan worden, heeft de commissie deze zomer 8 opties uitgewerkt. De opties zijn besproken op 20 september. Er wordt nu nader onderzoek gedaan of er aan het begin van de Haarweg een hoogtebeperking kan komen. Momenteel wordt tezamen met de hulpdiensten gekeken of deze optie houdbaar is.

Overige acties

  • Momenteel is er opdracht gegeven tot de schouw van de wegen in en rondom Maarsbergen en Maarn. De verwachting is dat de benodigde werkzaamheden begin 2024 bekend zijn.
  • Er komt een extra versmalling Haarweg bij nieuwe Maarsweide. De opdracht naar de aannemer is uitgezet en de verwachting is dat dit nog dit jaar wordt uitgevoerd.
  • Er is een gemeente brede schouw gehouden op alle verkeersborden. Op basis hiervan zal de buitendienst starten met het uitvoeren van bijvoorbeeld het weghalen van borden, vervangen of goed hangen.
  • Snelheidsdisplays Maarsweide zijn geplaatst.
  • Defecte openbare verlichting Tuindorpweg. Stedin is al meerdere malen verzocht hiernaar te kijken, helaas nog niet met succes.
  • Belijning oversteek Tuindorpweg bebouwde kom, oversteek bij Vosje en ontbrekende belijning (na asfaltering) Tuindorpweg wordt mogelijk begin 2024 opgepakt. Helaas duurt dit erg lang gezien de onveilige situaties.

Verkeersmeting; wie helpt ons?
We zijn op zoek naar een lid en bewoner van de Haarweg die vrij uitzicht heeft op de Haarweg. De provincie biedt de mogelijkheid om een telraam te plaatsen (op eerste verdieping) en dan wordt het verkeer gedurende langere tijd gemeten. Dit kan ons weer info opleveren over het gebruik van de Haarweg en type verkeersdeelnemer. Aanmelden kan bij onderstaand e-mailadres.

Samenvattend
Er zit beweging in het opgelost krijgen van de belangrijkste knelpunten. Gemeente adviseur werkt actief mee en als dorpsraad blijven we er bovenop zitten.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, de commissie V&V of heeft u specifieke zorgpunten? Meld dit svp bij info@dorpsraadmaarsbergen.nl