Nieuwjaarsgroet 2022

Beste leden,

2021 was een jaar dat weer sterk gekleurd is door Corona. We zijn blij dat we als Dorpsraad ondanks alles toch nog een aantal leuke activiteiten hebben georganiseerd afgelopen jaar. In de zomer hebben we een gezellig en succesvol dorpsfeest gehouden en in het najaar is er een mooie wandeling over Landgoed Anderstein geweest. Helaas hebben we de geplande activiteiten voor december af moeten zeggen.

Ondanks dit alles hebben we een ledengroei van bijna 20% weten te bereiken. Daar zijn we als bestuur natuurlijk erg blij mee.

Hopelijk kunnen we in 2022 wel weer veel activiteiten organiseren voor ons mooie dorp. We hopen hierbij velen van jullie te mogen begroeten.

Voor nu een gezond en gelukkig 2022 gewenst.

Namens het bestuur,

Casper Polspoel
Voorzitter

PS. Misschien vraagt u zich wel eens af, wie zijn de bestuursleden van de dorpsraad en wat is hun functie. We hebben hier een speciale pagina aan besteed op onze site. Neem hier ook eens een kijkje. En leer de mensen achter hun functie kennen.

Bestuur Maarsbergen 2021