Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kiezen op 16 maart a.s. een nieuwe gemeenteraad voor de komende 4 jaar.

Om u te helpen een juiste keuze te maken, organiseren wij een gespreksavond. Zeker als u nog niet weet op wie u moet stemmen, is deze avond bijzonder geschikt om er achter te komen welke partij het beste voor heeft met Maarsbergen. We stellen vraagstukken aan de orde, die ons als bewoners nu bezighouden, maar we hebben het ook over de toekomst van ons dorp. Hoe kijkt de lokale politiek naar Maarsbergen? U krijgt de gelegenheid om ook vragen te stellen.

We hebben alle partijen voor deze avond uitgenodigd. 

Flyer Maarsbergen in gesprek met politiek 02-03-2022 - 01
Flyer Maarsbergen in gesprek met politiek 02-03-2022 - 02

Opzet programma:

1. Welkom door de voorzitter
2. Partijen stellen zich voor
3. Wie weet wat?
4. Actuele vraagstukken zoals veiligheid, openbaar vervoer, leefbaarheid.
5. De toekomst van ons dorp. Woningbouw?
6. Afsluiting

We houden ons aan alle dan nog geldende coronaregels.

Hiervoor verzoeken wij u zich vooraf aan te melden voor deze avond, uiterlijk 28 februari, bij bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl o.v.v. 2 maart.

We vragen van elke bezoeker een eigen bijdrage van € 3,- waarvoor u 2 consumpties krijgt.

Wij hopen op een grote opkomst en een inspirerende avond!

Aanvang programma: 20.00 uur
Inloop: vanaf 19.30 uur
Einde:  22.00 uur
Locatie: Boerderij De Weistaar
Rottegatsteeg 6
3953 MN Maarsbergen