19 april 2023

Nieuwsupdate N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen

Goedendag,

De bouw van de spooronderdoorgangen in Maarsbergen is weer een stap dichterbij. Op dinsdag 11 april 2023 is de bouw van het project door ProRail aan bouwbedrijf Hegeman Bouw en Infra gegund. Zij gaan zorgen voor de realisatie van twee spooronderdoorgangen – één voor autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers.

Planning
Bouwbedrijf Hegeman zal de komende tijd aan de slag gaan met het maken van een bouwontwerp en een uitvoeringsplanning. Want de plannen liggen er, maar de exacte uitvoering moet nog bepaald worden. De verwachting is dat Hegeman dit najaar de eerste voorbereidende werkzaamheden gaat uitvoeren. De echte bouw start dan begin volgend jaar. Via de nieuwsbrief van ProRail krijgt u hier te zijner tijd meer informatie over. Ook wordt u te zijner tijd geïnformeerd over participatiemogelijkheden tijdens de bouw. Dat wordt op dit moment nog uitgewerkt door ProRail en Hegeman. 

Communicatie tijdens de bouwfase
Met de contractering van de aannemer breekt de bouwfase aan. Dat betekent dat ProRail letterlijk het stokje van de provincie overneemt. ProRail gaat  daarom in het vervolg ook de nieuwsbrieven versturen met informatie over het project. En voor vragen over het project kunt u voortaan ook bij ProRail terecht.

Opnieuw aanmelden voor de nieuwsbrief bij ProRail
Vanwege privacywetgeving geeft de provincie uw emailadres niet door aan ProRail. Als u geabonneerd wilt blijven op de nieuwsbrief, dan moet u zich opnieuw aanmelden. Dat kan via deze link. Ook is er een nieuwe projectpagina waar informatie op wordt gedeeld. De link naar de nieuwe projectpagina is https://www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen.

De website van de provincie (www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl) blijft in de lucht, maar wordt niet meer bijgewerkt met uitvoeringsinformatie. Bezoekers worden via een link naar de projectwebsite van ProRail doorverwezen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzel dan niet om vanaf nu contact met ProRail op te nemen via spooronderdoorgangmaarsbergen@prorail.nl.

Dit betreft de laatste nieuwsbrief van de provincie Utrecht; de volgende zal vanuit ProRail komen. De samenwerking tussen ProRail, provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug over het project blijft uiteraard in stand.

Vriendelijke groet,

Koen van Rooijen,
Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen provincie Utrecht

Nieuwe contactgegevens ProRail:
Email: spooronderdoorgangmaarsbergen@prorail.nl
Website: www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen
Nieuwsbrief: https://www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen/nieuwsbrief