26-01-2023

Goedendag,

Hierbij informeren wij u over de tweede fase van de bomenkap die nodig is om de spooronderdoorgangen in Maarsbergen mogelijk te maken. Het gaat om het verwijderen van ongeveer 170 bomen vlak bij de carpoolplaats, naast de Tuindorpweg en de Woudenbergseweg (N226). De werkzaamheden zijn gepland vanaf woensdag 8 februari 2023 en zijn naar verwachting zaterdag 11 februari afgerond. Hieronder leest u er meer over.

Bomenkap
In december 2021 is in opdracht van de provincie Utrecht de eerste fase van de bomenkap uitgevoerd bij onder andere de noordkant van de Tuindorpweg (het blauwe gedeelte op het kaartje hieronder, op pag. 2). De bomen worden weggehaald om ruimte te maken voor de nieuwe spooronderdoorgangen, om werkruimte te maken voor de aannemer en voor de verkeersveiligheid van het trein- en autoverkeer. De tweede fase van de bomenkap vindt plaats voorafgaand aan het broedseizoen (start half maart). Op die manier worden vogels en andere dieren zo min mogelijk gehinderd en is het werkterrein op tijd vrij voor de start van de werkzaamheden door ProRail. Voor de tweede fase is opnieuw een kapmelding gedaan. De gekapte bomen worden of zijn al ruimschoots gecompenseerd door middel van herplant op Valkenheide en ten noorden van het landgoed Anderstein.

Wanneer en waar vinden de werkzaamheden plaats?
De kapwerkzaamheden vinden plaats vanaf woensdag 8 februari, onder voorbehoud van onverwachte (weers)omstandigheden. De werkzaamheden zijn naar verwachting zaterdag 11 februari afgerond. Als de planning gaat schuiven, krijgt u opnieuw een bericht van ons. De bomen worden verwijderd op drie locaties:

  • Rond de carpoolplaats tussen de Engweg – het spoor en de N226 (het grootste gedeelte);
  • Tussen de Tuindorpweg en het spoor naast Tuindorpweg 5B;
  • Een paar bomen aan de westzijde van de N226 ter hoogte van woning nr. 70 tot 74a. Deze worden verwijderd om ruimte te maken voor de bushaltes.

In de afbeelding hieronder ziet u de plaatsen waar de bomen worden verwijderd. Het betreft de groene vakken. Het terrein wordt na het verwijderen van de boomstronken netjes achterlaten. We zorgen ervoor dat dit zo blijft tot de aannemer gaat starten met de aanleg van de onderdoorgangen.

(Geluids)hinder en werkzaamheden in de nacht
De bomen die dicht bij het spoor staan worden in principe vrijdagavond/-nacht weggehaald als er geen treinen rijden. Er wordt dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zgn. knipmachines. Deze maken minder lawaai dan de mechanische zagen die voor de overige bomenkap worden gehanteerd zodat er ook minder geluidsoverlast is. Bij de toekomstige bushaltes (het noordelijke stuk) worden verkeersregelaars ingezet (halve baanafzetting). Het verkeer kan de werkzaamheden kan passeren maar kan op bepaalde momenten kort stilgehouden worden. Hoewel de aannemer probeert om de overlast te beperken, zal er mogelijk sprake zijn van (geluids)hinder in de directe omgeving van de werkzaamheden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand emailadres.

Vriendelijke groet,

Koen van Rooijen
Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen

E koen.van.rooijen@provincie-utrecht.nl

Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl