Aanmelden

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Email
Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank: NL20 RBRB 0778 1617 06

LID WORDEN?

U kunt als inwoner van Maarsbergen, of eigenaar van een bedrijf, gevestigd in Maarsbergen, lid worden van onze vereniging door je hieronder in te schrijven. Onze penningmeester stuurt u hierna een factuur. Hier staan alle gegevens op en kunt u de verschuldigde contributie van € 10,00 over maken. Het lidmaatschap geldt dan tot 1 januari 2022.

MELD U HIER AAN ALS LID

HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons