Geen vrachtauto’s op de Haarweg.

Beste leden,

U ziet een stuk van
de Haarweg op de foto. Hier rijdt binnenkort geen vrachtverkeer meer.
Dat is dan verboden. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ons
verteld dat rond de feestdagen de bijbehorende verkeersborden worden
geplaatst. De precieze datum is niet bekend. In ieder geval is de
sluiting van de Haarweg voor vrachtverkeer dan definitief en wordt
het een stuk rustiger op de Haarweg. Lees meer…

Laatste rapporten ondertunneling.

De Provincie Utrecht, via omgevingsmanager Karin Tuinman, heeft documenten beschikbaar gesteld, o.a. over lichthinder, geluid en luchtkwaliteit, tijdens en na de bouw van het project. Hier is namelijk de laatste tijd onderzoek naar gedaan. De diverse stukken kunt u onder het kopje “downloads: onderzoeken provinciaal inpassingsplan(PIP)” downloaden van de site van de provincie Utrecht.
Lees meer…

Advies eventuele uitplaatsing tankstations.

Het adviesbureau landschapsarchitectuur en stedebouw Hosper heeft inmiddels al weer ruim een jaar geleden een lijvig rapport uitgebracht, waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle mogelijke opties met betrekking tot de uitplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq uit ons dorp. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Toestemming tot publicatie kregen we van mevrouw Karin Tuinman, omgevingsmanager spoorwegonderdoorgang N226, Maarsbergen.
U kunt hier het complete rapport downloaden. Lees meer…

Wekelijks gemeentenieuws online.

Diegenen die het weekblad De Kaap krijgen en/of lezen, weten dat daarin altijd een overzicht van het gemeentenieuws van Utrechtse Heuvelrug te vinden is. Het nieuws is evenwel ook via het internet te raadplegen. U kunt het onder deze link vinden. Lees meer…