Sloop woningen Tuindorpweg 5c en 5d.

Om de spooronderdoorgang mogelijk te maken is een aantal huizen aangekocht waaronder de woningen aan de Tuindorpweg 5c en 5d. De voorbereidende werkzaamheden gaan binnenkort van start. In het kort vinden de volgende activiteiten plaats: De huur met de tijdelijke bewoners (antikraak) is inmiddels opgezegd. De woningen worden ongeschikt gemaakt (15 september t/m 1 oktober 2019) als onderkomen voor vleermuizen. Hiervoor is ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming om dit mogelijk te maken. In deze periode wordt op een aantal plaatsen dakpannen verwijderd en worden er tochtgaten aangebracht. Ook wordt gedurende 3 nachten een beperkt aantal uren enkele bouwlampen rondom de woningen geplaatst, die vanaf een bepaald tijdstip aangaan en na ongeveer 2 uur weer uitgaan. Hiermee worden de woningen ongeschikt gemaakt als onderkomen voor vleermuizen. De exacte tijdstippen zijn niet bekend. Op 16 september staan de woningen leeg en wordt gestart met het verwijderen van asbest (26 september). Het verwijderen van asbest wordt conform de wettelijke richtlijnen uitgevoerd. 

Op 1 oktober verwijdert Vitens de wateraansluitingen in beide woningen en op 8 oktober verwijdert Eneco de gas- en elektra aansluitingen.De sloop van de woningen start 9 oktober 2019. Na de sloop wordt het terrein zoveel als mogelijk machinaal vlak afgewerkt.Het bureau dat de asbest gaat verwijderen is C. van Rijswijk sloopwerken BV: https://cvrsloopwerken.nl/wat-doen-we/asbest Als het asbest verwijderd is vindt een visuele eindinspectie plaats door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Asbest wordt afgevoerd. Sinds 1 maart 2017 is het verplicht gebruik te maken van het Landelijk Asbest Volg Systeem.De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur uitgevoerd. Als tijdens de werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen, die niet bekend waren (inventarisatie) dan worden de werkzaamheden in principe stop gezet. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen niet toegankelijk. De bewoners aan de Tuindorpweg zijn apart via de mail geïnformeerd.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar: karin.tuinman@provincie-utrecht.nl.